FUNGSI ORGANISASI

1. Melaksana dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, percukaian dan perkhidmatan teras.

2. Mengubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang.

3. Menyedia, meyelenggara dan menaiktaraf infrastruktur kemudahan awam dan aset majlis.

4. Merancang dan mengurus sistem lalu lintas, pencahayaan, saliran perbandaran dan kestabilan muka bumi.

5. Menyelia perkhidmatan kebersihan, kesihatan persekitaran dan pengindahan bandar.

6. Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau.

7. Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi.

8. Mengintegrasikan dan menyokong pembangunan bandar pintar.

9. Merancang dan melaksanakan program pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Memupuk semangat patriotik dan kecintaan perbandaran.

MS