MS

BIL
PERKARA
1
  Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ( Pindaan P.U.B 384/1994)
2
  Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ( Pindaan Akta A1129/2001)
3
  Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133) ( Pindaan Akta A903/1994)
4
  Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333)
5
  Akta Makanan 1983 (Akta 281) ( Pindaan Akta A1117/2001)
6
  Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) (Pindaan P.U.A 280/2002)
7
  Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970
8
  Kaedah Tatatertib Majlis Daerah Petaling 1995
9
  Akta Pengangkutan Jalan 1987 Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Pemanduan Kenderaan Berat) (Majlis Perbandaran Subang Jaya) 2012