FAQ PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA - Apakah jenis permohonan pembinaan paparan iklan yang diluluskan oleh Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta?


Apakah jenis permohonan pembinaan paparan iklan yang diluluskan oleh Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta?

   Permohonan pembinaan paparan iklan di atas tanah kerajaan sahaja. Bagi paparan iklan yang ingin dibina di atas tanah persendirian, permohonan perlu dirujuk kepada Jabatan Perancang Bandar, MPSJ.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS