FAQ PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA - Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon perumahan rakyat?


Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon perumahan rakyat?

  • Warganegara Malaysia.
  • Berumur 18 tahun ke atas dan telah berkeluarga atau mempunyai tanggungan.
  • Pendapatan seisi keluarga kurang dari RM2,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ribu Sahaja)
  • Pemohon dan suami/isteri tinggal atau bekerja di Negeri Selangor.
  • Pemohon dan suami/isteri tidak memiliki tanah atau rumah dalam daerah atau mukim yang sama di mana Rumah Rakyat “Council Homes” dibina.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS