FAQ PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA - Bagaimanakah cara memohon? Permohonan perlu mengikut senarai semak seperti yang telah ditetapkan dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:


Bagaimanakah cara memohon? Permohonan perlu mengikut senarai semak seperti yang telah ditetapkan dengan mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:

  • Pelan bersaiz A3 dan berwarna yang menunjukkan jajaran atau kedudukan sebenar lokasi pembinaan papan iklan termasuk jarak ‘set back’ dari jalan utama dan jalan sekunder
  • Gambar berwarna yang menerangkan pelbagai sudut lokasi sebenar
  • Salinan borang 24 dan 49 serta profail syarikat
  • Surat kelulusan daripada agensi berkaitan (contoh: JKR /LLM)
  • Salinan ‘soft copy’ bagi i) dan ii) perlu dikemukakan bersama.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS