MS

HANTAR BORANG

Borang ini adalah bertujuan dalam pengemaskinian maklumat alamat surat menyurat bil cukai taksiran secara online. Jika ingin mendapatkan bil terkini secara real time, sila mendaftar bersama My@MPSJ dan membuat pengesahan bagi menikmati pelbagai perkhidmatan online.

Permohonan Tukar Alamat Surat Menyurat

* Permohonan anda tidak akan diproses sekiranya ruang maklumat No. Kad Pengenalan tidak dipenuhi *
Merujuk kepada perkara di atas, sila ambil perhatian ke atas alamat surat menyurat seperti berikut :
Sekian untuk makluman dan tindakan pihak tuan / puan selanjutnya