MS

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.

GARIS PANDUAN JABATAN PELESENAN
BIL. GARIS PANDUAN
1. Garis Panduan Lesen Kategori A - Pusat Penjagaan Kesihatan
2. Garis Panduan Lesen Kategori A - Pusat Siber / Kafe Siber
3. Garis Panduan Lesen Kategori A - Hiburan dan Tempat Hiburan
4. Garis Panduan Lesen Kategori B - Hotel Dan Asrama
5. Garis Panduan Lesen Kategori B - Lain-Lain Perniagaan
6. Garis Panduan Lesen Kategori B - Premis Industri / Kilang
7. Garis Panduan Lesen Kategori B - Pusat Servis Kenderaan, Bengkel Kenderaan, Pusat Cuci Kereta & Kedai Aksesori Kenderaan
8. Garis Panduan Lesen Kategori C - Lesen Serta-Merta
9. Garis Panduan Lesen Kategori C - Taska Dan Tadika
10. Garis Panduan Lesen Kategori C - Premis Makanan
11. Garis Panduan Permohonan Lesen Perniagaan Secara Atas Talian
GARIS PANDUAN JABATAN BANGUNAN
1. Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Bagi Rumah Kediaman_Bangunan Perniagaan Yang Dijadikan Asrama Pelajar
2. Garis Panduan Tambahan Dan Ubahsuai Rumah Kediaman
GARIS PANDUAN JABATAN KESIHATAN
1. Garis Paduan Periksa & Hapus Pembiakan Aedes
2. Garis Panduan Strukur Bangunan (Denggi)
3. Garis Panduan Untuk Pemunya Anjing
GARIS PANDUAN JABATAN LANDSKAP
1. Garis Paduan Penyelenggaraan Landskap Dan Pengurusan Sampah Kebun atau Pokok
GARIS PANDUAN JABATAN PERANCANG BANDAR
1. Garis Panduan Bandar Selamat
2. Garis Panduan Kejiranan Hijau
3. Garis Panduan Pemasangan CCTV di Premis Perniagaan - Reka Bentuk Bandar Selamat
4. Garis Panduan Pemasangan Papan Iklan Luaran
5. Garis Panduan Perancangan Bagi Pembangunan Pangsapuri Perkhidmatan Negeri Selangor
6. Garis Panduan Perancangan Rumah Kediaman-Perniagaan Dijadikan Asrama
7. Garis Panduan Perancangan SOHO Negeri Selangor
8. Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor - Edisi Kedua
9. Garis Panduan Pelan Tindakan Pembangunan Kejiranan Hijau
10. Garis Panduan Pembangunan Skim Komuniti Berpagar di Negeri Selangor
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA PENDUDUK (JKP)
1. Garis Panduan Pengurusan & Penggunaan Balai Masyarakat Oleh (JKP) MPSJ 2018
2. Garis Panduan Pengurusan Inden (JKP) MPSJ 2018
3. Garis Panduan Permohonan Program Kemasyarakatan (JKP) MPSJ 2018
GARIS PANDUAN UNIT INTEGRITI
1. Garis Panduan - Menjalankan Pekerjaan Luar Bagi Pegawai & Kakitangan MPSJ
2. Garis Panduan - Penerapan Etika Penggunaan Media Sosial Pegawai & Kakitangan MPSJ
3. Garis Panduan Pemberian Dan Penerimaan Hadiah
4. Garis Panduan Membuat Permohonan Untuk Mendapatkan Maklumat
GARIS PANDUAN JABATAN KONTRAK & UKUR BAHAN
1. Garis Panduan Pembelian Tender/ Sebutharga