MS

Tajuk Kerja : Penjualan Pelupusan Kenderaan Buruk Jabatan Penguatkuasaan MPSJ Bil.4/2020
Syarikat Berjaya : Dacing Trading Sdn. Bhd.
Harga Tawaran : RM101,900.00
Tempoh Siap Kerja : 7 hari


Tajuk Kerja : Pelupusan Barang-Barang Rampasan/ Sitaan Restoran, Penjaja, Halangan, Cyber Cafe Dan Rumah Urut Jabatan Penguatkuasaan MPSJ Bil.01/2020 (E-Waste)
Syarikat Berjaya : TM Recycle IT Sdn. Bhd.
Harga Tawaran : 28,590.00
Tempoh Siap Kerja : 7 hari


Tajuk Kerja : Pelupusan Barang-Barang Rampasan/ Sitaan Restoran, Penjaja, Halangan, Cyber Cafe Dan Rumah Urut Jabatan Penguatkuasaan MPSJ Bil.01/2020
Syarikat Berjaya : Thanam Industry Sdn. Bhd.
Harga Tawaran : 8,000.00
Tempoh Siap Kerja : 7 hari
Total votes: 0

Comments

firdaus.puzi said:

.