TARIKH IKLAN : 21 DISEMBER 2022
TARIKH TUTUP PETI : 20 JANUARI 2023 12.00 TENGAH HARI

Penyewaan yang ditawarkan :

i. Pasar Awam & Ruang Niaga

Bil

Lokasi

Kadar Sewa Minimum

Bilangan
Kekosongan

Jenis Perniagaan

1

Pasar Awam Taman Seri Serdang

RM 120.00

4

Barangan Kering

RM 120.00

8

Petak Basah
Daging/Ayam/Sayur/Ikan

RM 250.00

1

Pejabat

2

Pasar Awam SS 15, Subang Jaya

RM 150.00

3

Ikan / Sayur

Bil

Lokasi

Kadar Sewa Minimum

Bilangan
Kekosongan

Jenis Perniagaan

1

Medan Selera SS 15, Subang Jaya  (Muslim & Non Muslim)

RM 150.00

6
Makanan / Minuman 

(operasi siang & malam)

2

Medan Selera Subang Hi-Tech Jalan Nilam 1/2, Subang Jaya (Depan)

RM 350.00

5

3

Medan Selera Subang Hi-Tech Jalan Nilam 1/1, Subang Jaya (Belakang)

RM 250.00

3

4

Medan Selera USJ 7, Subang Jaya (Makanan Sahaja)

RM 400.00

1

5

Gerai Kg Seri Aman, Puchong

RM 100.00

1

6

Medan Selera Puchong Indah, Puchong

RM 200.00

1

7

Medan Selera Jalan 18/32, Taman Sri Serdang

RM 400.00

3

TERMA DAN SYARAT :
1Keutamaan permohonan kepada anak Selangor dan individu yang bermastautin di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya.
2Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan 1 (satu) permohonan sahaja.
3Dokumen yang tidak lengkap akan DITOLAK
4

Dokumen yang diperlukan :
- 1 salinan kad pengenalan pemohon dan salinan bil utiliti
- 1 gambar ukuran passport

5Borang permohonan boleh didapati menerusi laman web MBSJ (Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta – Bahagian borang. Pemohon diminta untuk mengisi kadar sewaan yang ditawarkan yang tidak boleh kurang daripada kadar sewa minimum yang ditetapkan.
6

Keutamaan permohonan kepada pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap / mempunyai pengalaman dalam perniagaan makanan dan penjaja jalanan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 20 JANUARI 2023 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAHARI.

Borang permohonan yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 2, Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat hendaklah dialamatkan kepada :

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN
  Pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Persiaran Perpaduan USJ 5
47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
03 – 8026 3117
03 – 8026 4337
03 – 8026 4341
MS