MS

Perkhidmatan Yang Diberikan Kepada Penduduk / Pelanggan MBSJ

Jabatan Landskap menyediakan perkhidmatan seperti berikut :-

1. Menyelenggara pokok-pokok rendang milik majlis ;
2. Kutipan sampah pokok ;
3. Membaikpulih kemudahan taman & alatan mainan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan bawah pengurusan majlis ;
4. Permohonan Kelulusan Pelan Landskap Bagi Pemajuan Kawasan Baru Mengikut Garis Panduan Landskap Yang Telah Ditetapkan ;

Sasaran perkhidmatan ini adalah kepada penduduk di bawah takbir kawasan keseluruhan MPSJ yang telah pun diambil alih sepenuhnya oleh MPSJ.


Total votes: 0