BORANG JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
1 Borang Pengurusan Sisa Industri & Perdagangan (Komersial)
2 Borang Pembayaran Sisa Restoran
BORANG PELESENAN
1 Borang Permohonan Lesen Perniagaan & Iklan
2 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-02.RK(01 )- Borang Permohonan Lesen Hiburan Tempat Hiburan
3 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(01 )- Borang Permohonan Permit Sementara Hiburan
4 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(02) - Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga
5 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-04.RK(01) - Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
6 Borang Lesen Iklan Luaran
7 Borang Permit Sementara Meletak Kerusi - Meja Di Luar Premis
8 Borang Permit Sementara Kaki Lima
9 Manual Permohonan Secara Online Lesen Pasar Pagi / Pasar Malam
10 Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Penjaja
11 Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Trak Bergerak
12 Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu
13 Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga MBSJ (Program Pemutihan Perniagaan Kampung Tradisi)
14 Borang Permohonan Tuntutan Lebihan Bayaran
15 Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan
BORANG JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
ARENA MBSJ (Sebelum ini dikenali sebagai Kompleks Sukan USJ 5)
1
MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(01) - Borang Permohonan Tempahan Arena MPSJ
KOMPLEKS 3K
2
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(02) - Borang Permohonan Tempahan Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K) MPSJ, SS13, Subang Jaya
3
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(03) - Borang Permohonan Tempahan Stadium 3K MPSJ, SS13, Subang Jaya
4
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(04) - Borang Permohonan Tempahan Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K) MPSJ, Serdang Raya
STADIUM TERTUTUP SERDANG JAYA MPSJ
5
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(05) - Borang Permohonan Tempahan Stadium Tertutup Serdang Jaya MPSJ
DEWAN MPSJ
6
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(06) - Borang Permohonan Tempahan Dewan Serbaguna MPSJ
LAMAN SUKAN MPSJ
7
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(07) - Borang Permohonan Tempahan Laman Sukan MPSJ
PADANG AWAM
8
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(08) - Borang Permohonan Tempahan Padang Awam MPSJ 
GELANGGANG SUKAN MPSJ
9
  MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(09) - Borang Permohonan Tempahan Gelanggang Sukan MPSJ
TUNTUTAN WANG CAGARAN
10
  MPSJ MPSJ.SPB.PT.KK-01.RK(10) - Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
KOMPLEKS 3C Bandar Sunway
11
  Borang Tempahan Auditorium Kompleks 3C
TASKA
12
  Borang Tempahan Kemasukan Taska

13

  Borang Pemohonan Berhenti dan Cuti Pengasuhan Kanak - Kanak
14
  Borang Pendaftaran PPK 3C
PERPUSTAKAAN
15
  Borang Permohonan Keahlian (Dewasa)
KHIDMAT KOMUNITI
16
  Borang A Permohonan Kerja Inden JKP
BORANG JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
1 Borang Permohonan Pertukaran Alamat Surat Menyurat (Isi Secara Online)
2
  Borang Permohonan Pulangan Balik Cukai Taksiran
3
  Borang I (Pindahmilik Kerana Jual- Beli Dan Lain-Lain Pindahmilik Selain Kematian)
4
  Borang J (Pindahmilik Kerana Kematian)
5
  Borang Permohonan Pengurangan Cukai Taksiran Untuk Orang Kelainan Upaya (OKU)
6
  Borang Permohonan Gerai / Pasar Awam
7
  Borang Pemberian Rebat Cukai Taksiran Bagi Harta Bersama : Pejabat, Pengurusan Tadika Dan Dewan Di Dalam Pembangunan Berstrata
8
  Borang Permohonan Pembelian Hartanah Milik MPSJ
9
  Borang Pembetulan Ejaan Nama
BORANG JABATAN PERANCANGAN BANDAR
1
  Borang Permohonan Skim Perumahan Berpengawal Di Kawasan MBSJ
2
  Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot Dan Densiti di Kawasan MBSJ
BORANG JABATAN KEJURUTERAAN
1
  Borang Pemeriksaan Interim Untuk Tapak Asas Jalan
2
  Borang Pemeriksaan Tapak Untuk Pengesahan Siap Kerja Bagi Skim Perumahan Bercampur
3
  Notis Permohonan Pengesahan Siap kerja Utk Kerja-kerja Jalan & Perparitan / Lampu Jalan
4
  Senarai Semak Permohonan Pelan Kawalan Kelodak
5
  Senarai Semak Proses Pemulangan Wang Cagaran
6
  Borang Permohonan Permit Kebenaran Menjalankan Kerja-Kerja Korekan Di Atas Jalan Awam
7
  Borang Permohonan Mengembalikan Wang Cagaran Permit Pengorekan Jalan
BORANG JABATAN PERBENDAHARAAN
1
  Borang Pas Bulanan(Letak Kereta)
2
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (OKU)
3
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (Kediaman)
4
  Borang Permohonan Petak Khas Tempat Letak Kereta
5
  Borang Sewa Petak Sementara
6
  Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu
7
  Senarai Ejen Kupon Letak Kereta
BORANG JABATAN HASIL
1
  Borang Maklumat Pendaftaran GST
BORANG JABATAN KESIHATAN
1
  Senarai Syarikat Yg Mengendalikan Kursus Latihan Pengendalian Makanan
2
  Senarai Syarikat Pembekal Perangkap Sisa Pepejal Dan Gris
BORANG JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
1
  Borang Pendaftaran Maklumat Kontraktor Kerajaan Negeri Selangor
BORANG JABATAN BANGUNAN

SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

1
 Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Kelulusan Rumah Sesebuah (Kelulusan 24 Jam Peringkat Jabatan) Untuk Kawasan Perumahan Yang     Mempunyai Kemudahan Infrastruktur Sediada
2
  Senarai Semakan Permohonan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman
3
  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Pembinaan

4

  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan / Pembaharuan Permit Sementara

5

  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Perniagaan

6

  Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Iklan Billboard / Unipole / Perniagaan / Pondok Pengawal
7
  Senarai Semakan Permohonan Permit Struktur Pemancar Telekomunikasi
8
  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Telco
9
 Senarai Semakan Penerimaan Pengemukaan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) Untuk Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Dan Rumah (Banglo) Sesebuah
10
 Senarai Semak Penerimaan Borang B
11
 Senarai Semakan Terperinci Pelan Bangunan
12
 Senarai Semakan Meroboh Bangunan Sedia Ada
BORANG PERMOHONAN
1
  Borang A - Borang Perakuan Pelan Bangunan / Struktur (Saiz A3)

2

  Borang B (Notis Memulakan / Menyambung Semula Kerja Bangunan)
3
  Borang Pindaan Kelulusan Pelan Bangunan
4
 Borang Lanjutan Tempoh Kelulusan
5
 Borang Permit Sementara
6
 Borang Permohonan Permit Harian Memasang Khemah & Tempat Letak Kereta

7

 Borang Perakuan Pemohon (Ubahsuai Rumah & Rumah Sesebuah)

8

 Borang Perakuan Pemohon (Permit)
9
 Borang Perakuan Pemohon (Telco)
10
 Borang Kiraaan Bayaran Proses Pelan
11
 Borang Kiraan Untuk Bayaran Proses Permit Sementara Dan Cagaran 

12

 Borang Temujanji Sijil Pengesahan Menduduki

13

 Borang Tuntutan Cagaran Pelan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Pengurusan Sisa Binaan / Pemulangan Fi Pelan Bangunan

14

 Borang G1 - G21

15

 Borang Permohonan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall), Kerja-Kerja Kecil Tambahan ‘Awning’, ‘Ramp’, Penutup Longkang & Tangga Kedua

16

 Borang Kiraan Bayaran Proses Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit Sementara

17

 Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil Pagar & Carporch

18

 Borang Perlantikan Kontraktor Sisa Binaan (Tong Roro)

19

 Borang Permit Meletak Bahan Binaan

20

 Borang Permit Kerja - Kerja Kecil (Ubahsuai)

SURAT

1
  Surat Akuan

2

   Perakuan Setuju Terima Tanggungjawab Siap Bina Tambahan Dan Ubahsuai Rumah Kediaman
FORMAT
1
  Format Title Block

2

   Format Papan Tanda Projek

3

   Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak

4

  Format Jadual Pengiraan Pengudaraan & Pencahayaan

5

  Format Jadual Pengiraan Pecah Dinding

6

  Format Jadual Pengiraan Penambahan Keluasan Lantai

7

  Format Pelan Permit Sementara Perniagaan (Saiz A3)

8

  Format Surat Pengesahan Kestabilan Struktur
9
  Jadual Pengiraan Sisa Bahan Binaan
10
  Format Rekabentuk Pondok Pengawal
LAIN - LAIN
1
  Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar

2

  Pindaan Garis Panduan Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Sedia Ada Di Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya

3

  Senarai Panel Kontraktor Tong Roro MBSJ
4
  Taklimat Pengurusan Sisa Binaan Bagi Kerja-kerja Pengubahsuaian Bangunan Di Kawasan MPSJ
BORANG JABATAN COB
1
  Senarai Semak Penyerahan Dokumen Mesyuarat (AGM) atau (EGM) & Surat Pengesahan AJK

2

 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Kebocoran Antara Tingkat

3

  Senarai Semak Permohonan Tuntutan Deposit Kecacatan Harta Bersama Oleh Pemaju
4
 Permohonan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB)
5
 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Tunggakan Caj
6
 Borang Permohonan Tunda Kenderaan Buruk Di Dalam Kawasan Pangsapuri
7
Senarai Semak Pemfailan Notis Penyerahan Milikan Kosong Dan Caj Deposit Kecacatan Harta Bersama
8
Senarai Semak Permohonan Kelulusan Elaun AJK JMC atau MC 
9
 Permohonan Tuntutan Terhadap Akaun Kecacatan Harta Bersama
MS