MS

BIL
PERKARA
1
  Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
2
  Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
3
  Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
4
  Akta Pengangkutan Jalan 1987( Akta 333)
5
  Akta Makanan 1983 (Akta 281)
6
  Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
7
  Emergency (Essential Powers) Ordinance No 22/1970[PU(A) 73/1970
8
  Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
9
  Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 1972)