PERBENDAHARAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Perbendaharaan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Tn. Haji Mohd Fadzil Bin Mahat
 Tel Jabatan  03-8026 3135
 No Faks Jabatan  03-8024 6895
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran,pengurusan aduan dan pengurusan belanjawan tahunan Majlis bagi setiap tahun kewangan untuk semua jabatan.
 2. Mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien serta mengikut kehendak kaedah kewangan Kerajaan Tempatan dan Arahan Perbendaharaan.
 3. Menguruskan gaji dan ganjaran kakitangan.
 4. Mewujudkan suatu sistem perakaunan bagi mempastikan penyediaan laporan-laporan dan penyata-penyata kewangan Majlis adalah mengikut standard perakaunan dan di dalam jangkamasa yang ditetapkan.
 5. Mewujudkan suatu sistem pengurusan letak kereta yang teratur dan bersistematik bagi keselesaan dan kemudahan orang ramai di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PEBENDAHARAAN

JABATAN PERBENDAHARAAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran,pengurusan aduan dan pengurusan belanjawan tahunan Majlis bagi setiap tahun kewangan untuk semua jabatan.

PP 1

  1. Pengurusan Rekod
  2. Maklumbalas Aduan
  3. Penyediaan anggaran bajet tahunan

3 Hari
7 Hari Setahun Sekali

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 2
Mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien serta mengikut kehendak kaedah kewangan Kerajaan Tempatan dan Arahan Perbendaharaan.

PP 2

Bayaran Tuntutan Oleh Kontraktor Dengan Dokumen Sokongan Yang Lengkap

14 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menguruskan gaji dan ganjaran kakitangan

PP 3

Pengurusan gaji kakitangan

Setiap Bulan

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Mewujudkan suatu sistem perakaunan bagi mempastikan penyediaan laporan-laporan dan penyata-penyata kewangan Majlis adalah mengikut standard perakaunan dan di dalam jangkamasa yang ditetapkan

PP 4

Menyediakan penyata Buku Tunai dan penyata Penyesuaian Bank

12 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Mewujudkan suatu sistem perakaunan bagi mempastikan penyediaan laporan-laporan dan penyata-penyata kewangan Majlis adalah mengikut standard perakaunan dan di dalam jangkamasa yang ditetapkan

PP 5

Permohonan Petak Khas Letak Kereta Dengan Syarat-Syarat Yang Ditetapkan

10 Hari

MS