INFO JABATAN

 Nama Jabatan / BahagianJabatan OSC
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Farid Bin Ibrahim
 Tel Jabatan 03 - 8026 3276
 No Faks Jabatan 03 - 8026 3295
 E-mel Jabatan-

FUNGSI JABATAN

 1.
Menguruskan Permohonan Pelan Pembangunan.

a. Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Lanskap
b. Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan CCC.
c. Permohonan Pengambilan Alih Kawasan.
 2.
Menyelaras hal ehwal Jawatankuasa Pusat Setempat, Perancangan dan Pembangunan.
 3.
Menyelaras pelaporan prestasi pengurusan pelan pembangunan kepada Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri secara tetap.
 4.
Melaksanakan pengurusan pentadbiran secara efektif dan efisyen.
 5.
Menyelaras hal ehwal Sistem OSC 3.0 Plus online secara sistematik.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN OSC

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 1
FUNGSI JABATAN  (FJ)      FJ 1
Menguruskan Permohonan Pelan Pembangunan
a) Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Lanskap
b) Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan CCC.
c) Permohonan Pengambilan Alih Kawasan.

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

PP 1

PP 1     Pengurusan permohonan lengkap pelan pembangunan :
a.Borang B1 (penerimaan permohonan 
lengkap di kaunter OSC); dan
b.Borang B2 (serahan permohonan  
lengkap kepada jabatan teknikal).

2 Hari Dari Tarikh Borang B1

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 2
Menyelaras hal ehwal Jawatankuasa Pusat Setempat, Perancangan dan Pembangunan

PP2

Memproses permohonan lengkap cadangan pembangunan bagi pertimbangan MJKOSC dalam tempoh 14

30 hari.

PP3

Mengeluarkan Notifikasi Peringatan  Sistem OSC 3.0 Plus Online kepada jabatan teknikal yang gagal memberi ulasan dalam tempoh 10 hari (daripada tarikh Borang B2).

10 hari (daripada tarikh Borang B2)

PP4

Mengeluarkan pemakluman keputusan permohonan MJKOSC kepada pemohon dalam tempoh 5 hari (selepas kelulusan mesyuarat

5 hari (Selepas kelulusan Mesyuarat)

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 3
Menyelaras pelaporan prestasi pengurusan pelan pembangunan kepada Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri secara tetap.

PP5

Melaporkan status pencapaian permohonan pelan pembangunan kepada  Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Kerajaan Negeri

Setahun 2 Kali

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ4
Melaksanakan pengurusan pentadbiran secara efektif dan efisyen.

PP6

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 8
Mengintegrasikan dan menyokong pembangunan bandar pintar

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 5
Menyelaras hal ehwal Sistem OSC 3.0 Plus online secara sistematik.

PP7

Pengurusan menyeluruh pelan pembangunan secara atas talian (sistem OSC 3.0 Plus) -
a.Permohonan pelan pembangunan
b.Kutipan bayaran fi.

30 Hari

MS