PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Hjh. Aida Bt Omar
 Tel Jabatan 03-80263118
 No Faks Jabatan 03-80240934
 E-mel Jabatan aida@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN

Penilaian
 1.Menyediakan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
 2.Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan badan- badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar.
 3.Menyediakan nilaian caj pemajuan ke atas tapak-tapak pembangunan yang terlibat dengan kenaikan nilai tanah disebabkan oleh perubahan kepada penggunaan tanah, kepadatan dan plot ratio.
Pengurusan Harta
 1.Mengurus aset-aset milik Majlis dari segi penyelenggaraan kebersihan, penyewaan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.
 2.Mengurus hal-hal berkaitan Perumahan Rakyat MBSJ.
 3.Mengurus permohonan tanah bagi pihak MBSJ.
4.Mengurus dan memproses permohonan penyewaan tapak paparan iklan di atas tanah-tanah kerajaan di dalam kawasan MPSJ.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Penilaian
 BIL PERKARA TEMPOH MASA
1.Meminda dan menguatkuasakan Cukai Taksiran ke atas pegangan berkadar mengikut peruntukan Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).3 bulan dari tarikh pengeluaran Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Borang F) dan Sijil Layak Menduduki (CF)
2.Menghantar Notis Pindaan kepada Senarai Nilaian kepada pemilik harta yang terlibat.Tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh Cukai Taksiran dikuatkuasakan
3.Mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan kepada Senarai Nilaian dikeluarkan kepada pemilik harta.2 kali setahun
4.Memproses permohonan pindahmilik Bil Cukai Taksiran (sekiranya dokumen lengkap dan tiada tunggakan cukai taksiran).3 hari bekerja
5.Mengeluarkan surat keputusan bantahan kepada pemilik harta yang berkaitan.7 hari dari Keputusan Mesyuarat Majlis Bandaran Subang Jaya
6.Memproses tukar alamat surat menyurat (sekiranya dokumen lengkap).1 hari bekerja
7.Permohonan mendapatkan Carian Rasmi.5 hari bekerja
8.Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan3 hari bekerja
Pengurusan Harta
 BIL PERKARA TEMPOH MASA
1.Menjalankan lawatan pemeriksaan tapak aset Majlis bagi mengawal selia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dilantik.4 kali sebulan
2.Mengemukakan permohonan tanah bagi maksud hakmilik, lesen menduduki sementara, pewartaan dan sebagainya dari tarikh permintaan permohonan dibuat.14 Hari
3.Mengurus kemasukan penyewa ke Rumah Rakyat (Council Homes), MBSJ dari tarikh rumah sedia untuk diduduki.7 hari bekerja
4.Mengeluarkan bil tuntutan sewaan kepada penyewa setiap bulan.Sebelum 30 hb setiap bulan
5.Mengeluarkan bil air semasa bagi aset-aset majlis setiap bulan.Sebelum 30 hb setiap bulan
6.Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan.3 hari bekerja


MS