PESURUHJAYA BANGUNAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Pesuruhjaya Bangunan 
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Sr. Nornizam Binti Mohd Jusoh
 Tel Jabatan  03-8026 3231
 No Faks Jabatan  03-8026 3254
 E-mel Jabatan  cob@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

 1.
Mengurus aduan berstrata.
 2.
Mentadbir data inventori bangunan berstrata di bawah pentadbiran MBSJ bagi memastikan data kawasan pemajuan dikemaskini dari semasa ke semasa.
 3.
Melaksanakan penguatkuasaan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) bagi memastikan tindakan diambil terhadap kesalahan di bawah Akta 757.
 4.
Mentadbir Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) bagi memastikan kehendak akta dipatuhi.
 5.
Merancang program pendidikan komuniti bangunan berstrata bagi meningkatkan kesedaran komuniti strata.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN

JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambah baik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil percukaian, dan perkhidmatan teras

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan bangunan berstrata secara efektif dan efisyen

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan bangunan berstrata secara efektif dan efisyen

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

PP2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, melaksana, dan menguatkuasa peraturan, polisi dan undang-undang

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Melaksanakan penguatkuasaan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) bagi memastikan tindakan diambil terhadap kesalah an di bawah Akta 757

PP3

Memfailkan saman ke mahkamah selepas mendapat izin pendakwaan daripada Timbalan Pendakwa Raya (TPR)

14 Hari

TERAS 6

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 9
Merancang dan melaksanakan program pembangunan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Mentadbir data inventori bangunan berstrata di bawah pentadbiran MBSJ bagi memastikan data kawasan pemajuan dikemaskini dari semasa ke semasa

PP4

Menyemak Akaun Teraudit

7 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Mentadbir dan mengurus kehendak Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)

PP5

Mengeluarkan Pengesahan Pemfailan Jadual Petak *Borang 1*

14 Hari

PP6

Penyediaan Sijil Pendaftaran JMB

12 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Meningkatkan kesedaran komuniti strata melalui perancangan program pendidikan dan pemantauan kualiti pengurusan bangunan berstrata

PP7

Menyelaras perlaksanaan program pendidikan tahunan berdasarkan perancangan POT

1 Tahun

MS