PELESENAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pelesenan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Nik Zalina Bt Megat Muda
 Tel Jabatan  03-80263173
 No Faks Jabatan  03-80244051
 E-mel Jabatan  pelesenan-alt-mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

1. Merancang, melaksana dan memproses semua urusan permohonan lesen perniagaan dan iklan yang merangkumi aktiviti perniagaan bagi     kategori Lesen Online Serta Merta (OSM), Lesen Serta Merta 6 Bulan (SM6B), Lesen Sementara 6 Bulan, Lesen Kelulusan Biasa, termasuk Permit Sementara Berniaga, serta Permohonan Tuntutan Wang Cagaran.
2. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen serta permit iklan luaran.
3. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen dan permit penjaja yang merangkumi Lesen Pasar Pagi, Pasar Malam, Kiosk, Medan Selera, Gerai, Pasar Awam serta program Bazar Ramadan.
4. Merancang, memantau dan memproses permohonan lesen /permit sementara hiburan dan tempat hiburan dan semua aktiviti pengurusan pentadbiran.
5.

Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan kawalan/ penguatkuasaan ke atas aktiviti pelesenan.

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN

JABATAN PELESENAN

TERAS 4

PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 7
Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baha ru ekonomi

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Menguruskan permohonan dan pembaharuan lesen perniagaan dan iklan dan permit berniaga sementara agar mematuhi syarat yang dit etapkan dan mewujudkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

PP 1

Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan Serta Merta Online Serta Merta (OSM)

1 Hari

Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan Serta Merta Enam Bulan (SM6B)

1 Hari

PP 2

Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan Kategori Permohonan Biasa

14 Hari

PP3

Kelulusan Permohonan Lesen Hiburan

30 Hari

Kelulusan Permohoan Permit Hiburan

14 Hari

TERAS 4

PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 7
Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menguruskan permohonan dan pembaharuan lesen serta permit iklan luaran agar mematuhi syarat yang ditetapkan dan mewujudkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi

PP 4

Permohonan Permit Sementara Iklan (Bunting)

5 Hari

Permohonan Permit Sementara Iklan ( Sepanduk, Belon, Pelekat, Giant Banner dan Sky Dancer)

1 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menguruskan permohonan dan pembaharuan lesen dan permit berniaga bagi usahawan mikro agar mematuhi syarat yang ditetapkan dan mewujudkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi.

PP 5

Kelulusan Permit Penjaja

5 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Menguruskan kawalan perniagaan dan pematuhan syarat-syarat lesen / permit ke atas aktiviti pelesenan agar mematuhi syarat yang ditetapkan dan mewujudkan
pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi

PP 6

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perklhidmatan teras

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 5
Menguruskan pentadbiran Jabatan agar mewujudkan tadbir urus yang cekap serta berkesan

PP 7

Menjawab surat-surat balasan penerimaan

3 Hari

MS