PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Pengurusan Alam Sekitar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianPn. Azura Bt Mohd Don
 Tel Jabatan03 - 8026 7431
 No Faks Jabatan03 - 8024 3251
 E-mel Jabatan-

FUNGSI  JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 1.
Pengurusan pentadbiran dan aduan berkaitan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.
 2.Pemantauan perkhidmatan kebersihan bandaraya.
 3.
Penguatkuasaan Akta dan Undang-Undang Kecil berkaitan kebersihan awam dan pencemaran alam sekitar.
 4.Pelaksanaan program pengurangan sisa; kitar semula, pengkomposan dan pengasingan sisa dari punca.
 5.Pelaksanaan program kesedaran kebersihan bandaraya.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran dan aduan berkaitan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam

PP 1

Menyiasat Aduan Berkaitan Pembersihan Kawasan Dan Pencemaran Alam
i.          Aduan Alam Sekitar
ii.          Aduan Kebersihan

7 Hari

PP2

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 5
Menyelia Perkhidmatan Kebersihan, Kesihatan Persekitaran Dan Pengindahan Bandar

FUNGSI JABATAN  (FJ)

  FJ2
Pemantauan perkhidmatan kebersihan bandaraya Undang-Undang Kecil

PP3

Memantau kerja perkhidmatan kebersihan supaya mematuhi skop kerja yang ditetapkan

Setiap  Hari

FUNGSI JABATAN  (FJ)

  FJ 3
Penguatkuasaan Akta dan  berkaitan kebersihan awam  dan pencemaran alam sekitar

PP4

Memantau pematuhan ke  atas Akta dan Undang- Undang Kecil berkaitan  kebersihan awam dan  pencemaran alam

6,000 premis setahun

FUNGSI JABATAN  (FJ)

  FJ 4
Pelaksanaan Program  Pengurangan Sisa; Kitar  Semula, Pengkomposan  Dan Pengasingan Sisa Dari Punca

PP5

Memproses permohonan  berkaitan program  pengurangan sisa

250 Tan Setahun

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 5
Pelaksanaan Program Kesedaran Kebersihan Bandaraya                                                 

PP6

Memproses permohonan  berkaitan program kesedaran kebersihan

24 program setahun

MS