HASIL

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Hasil
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Sharifah Rohaida Bt Abd Rahman
 Tel Jabatan 03-8026  4318
 No Faks Jabatan 03-80264309
 E-mel Jabatan  hasil@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

 1. Mengawal selia pentadbiran cukai taksiran.
 2. Melaksanakan tindakan-tindakan kutipan tunggakan cukai taksiran.
 3. Memastikan hasil kutipan Majlis dan terimaan dari Agensi diuruskan mengikut peraturan kewangan dan patuh Syariah.
 4. Menguruskan Kumpulan Wang Amanah, Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) serta memantau hasil bukan cukai.
5. Menguruskan hasil dan terimaan secara atas talian.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN HASIL

JABATAN HASIL

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN   (FJ)

FJ 1
Mengawal selia pentadbiran cukai taksiran

PP 1

Mengurus permohonan pembayaran cukai pintu secara ansuran

15 Minit

PP 2

Kemaskini maklum balas status aduan dalam Sistem SISPAA MBSJ (siasatan/status aduan)

11 Hari

PP 3

Menetapkan tarikh proses data cukai dan notis E setiap penggal

4 Kali Setahun

PP 4

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Melaksanakan tindakan-tindakan kutipan tunggakan cukai taksiran

PP 5

Sasaran kutipan tunggakan cukai taksiran 70%

70% (Sasaran SUK Selangor)

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Memastikan hasil kutipan Majlis dan terimaan dari Agensi di uruskan mengikut Peraturan Kewangan dan patuh Syariah

PP 6

Menyediakan laporan kutipan hasil Majlis dan juga hasil tidak patuh syariah di Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan

12 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Menguruskan Kumpulan Wang Amanah, Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) serta memantau hasil bukan cukai

PP 7

Memfailkan Cukai Jualan dan Perkhidmatan

Setiap 2 Bulan

PP 8

Memantau tunggakan bil pelbagai

Setiap 3 Bulan

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 8
Merancang & Mengintegrasikan Dan Menyokong Pembangunan Bandar Pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Menguruskan hasil dan terimaan secara atas talian

PP 9

Memastikan kutipan atas talian 70%

70% Kutipan Atas Talian

PP 10

Memproses data kutipan e-bayar mengikut tempoh yang ditetapkan

  1. Online
  2. Online banking

‘Real Time’ Proses 3 Hari Bekerja

MS