KHIDMAT PENGURUSAN

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Khidmat Pengurusan
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Ismail Bin Salim
 Tel Jabatan03-8026 3131
 No Faks Jabatan03-5637 6585
 E-mel Jabatanismails@mpsj.gov.my

FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

1.
Menguruskan hal ehwal pengurusan sumber manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS.
2.
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan ke arah human governance.
3.
Merancang dan menguruskan kawalan keselamatan bangunan, keperluan logistik, aset alih, stor, perolehan, pengurusan tanah     perkuburan islam dan krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang.
4.

Memastikan pengurusan mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat majlis diurus dengan cekap dan efisyen.

5.
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan bagi kes-kes saman di bawah pentadbiran majlis.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

 F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

 FJ 1
Menguruskan hal ehwal pengurusan Sumber Manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS

PP 1

Menguruskan pengambilan dan penempatan kakitangan

4 Bulan

PP 2

Menguruskan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan bertaraf tetap

45 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan ke arah Human Governance

PP 3

Menguruskan jemputan penceramah bagi kursus / latihan

7 Hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Memastikan pengurusan mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat Majlis diurus dengan cekap dan efisyen

PP 4

Mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari selepas daripada tarikh mesyuarat

7 Hari

PP 5

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

FUNGSI ORGANISASI (FO)

 F0 2
Menggubal Melaksana dan menguatkuasaan peraturan, polisi dan undang-undang

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan kes-kes saman di bawah pentadbiran Majlis

PP 6

Menguruskan pendaftaran kertas pertuduhan dan memproses permohonan saman

14 Hari

TERAS 2

INFRA DAN KEMUDAHAN AWAM

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 3
Menyedia Menyelenggara dan menaik taraf infrastruktur kemudahan awam dan aset Majlis

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang dan menguruskan kawalan keselamatan bangunan ,keperluan logistik, aset alih, stor, perolehan, pengurusan tanah perkuburan islam dan krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang

PP 7

Melaksanakan proses kelulusan permohonan penggunaan logistik

5 Hari

PP 8

Melaksanakan proses kelulusan pengkebumian jenazah dan pembakaran mayat

1 Hari

MS