PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianTPr. Ismail Bin Muhamad
 Tel Jabatan03-80267453
 No Faks Jabatan03-80240829
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR


 1.

Menyelaras aduan dan tindakan penguatkuasaan  dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

 2.Menyediakan laporan Rancangan Pemajuan dan kajian-kajian perancangan.
 3.Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan.
 4.Melaksanakan Local Agenda 2030 & Pelan Tindakan Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera.
 5.Mengemaskini pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANG BANDAR

JABATAN PERANCANGAN BANDAR

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 2
Menggubal, Melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan pengutkuasaan di bawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172).

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

PP 2

Terima aduan dan tindakan maklumbalas aduan kepada pengadu

15 Hari

PP 3

Mengambil tindakan penguatkuasaan di bawah Akta 172

30 Hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F06
Merancang, membangun dan mengawal pembangunan bandar dengan mengadaptasikan polisi pembangunan hijau

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 2
Pengurusan Rancangan Pemajuan dan Kajian-Kajian Perancangan

PP 4

Penyediaan Rancangan Tempatan

1 Tahun

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 3
Melaksanakan dan memproses permohonan melibatkan perancangan dan pengawalan pembangunan

PP 5

Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pendirian Bangunan

28 Hari

PP 6

Memberi Ulasan Permohonan Memecah Sempadan

14 hari

PP 7

Memberi Ulasan Permohonan Cantum Tanah

14 hari

PP 8

Permohonan Kebenaran Merancang Membuat Perubahan Material Kegunaan Tanah

28 hari

PP 9

Permohonan Kebenaran Merancang Membuat Perubahan Material Kegunaan Bangunan

28 hari

PP 10

Permohonan Kebenaran Merancang Membuat Tambahan / Ubahsuai

28 hari

PP 11

Memproses pelanjutan Kebenaran Merancang

14 hari

PP 12

Memproses Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat

14 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ4
Melaksanakan Pelan Agenda Tempatan 2030
(Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar, Bandar Mesra Wanita & Bandar Sejahtera)

PP 13

Menyediakan Laporan Local Agenda 2030 & Pelan Tindakan (Bandar Selamat, Bandar Hijau, Bandar Sihat, Bandar Pintar , Bandar Mesra Wanita * Bandar Sejahtera

Perlu mencapai indeks kemampuan MurniNet
melebihi 90%

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 7
Mengintegrasi dan menyokong pembangunan Bandar Pintar

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 5
Pengurusan pengkalan data Executive Information System (EIS) dan perkongsian maklumat

PP 14

Capaian data (Guna Tanah, Tanah Lapang, Kemudahan Awam Dan Lain –Lain) Executive Information Sistem Tanpa Had

30 Hari

MS