Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Teknologi Maklumat
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  En. Samzol Bin Saat
 Tel Jabatan  03 - 8026 3287
 No Faks Jabatan  03 - 8024 6612
 E-mel Jabatan  ict@mbsj.gov.my
FUNGSI  JABATAN
1.
Merancang dan melaksanakan hala tuju ICT.
2.
Memperkasakan pembudayaan ICT sebagai teras utama dalam persekitaran kerja MBSJ.
3.
Pengukuhan Pentadbiran & Pengurusan Keselamatan Teknologi Maklumat.
4.
Memastikan ketersediaan sistem penyampaian perkhidmatan.
5.
Memperkasa sistem penyampaian ICT kepada komuniti MBSJ.
PIAGAM PELANGGAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 1
Merancang dan melaksanakan transformasi ICT

PP 1

Menyediakan dan membuat semakan semula pelan strategik pendigitalan sektor awam secara berkala bagi memastikan ia bersesuaian dengan kehendak semasa

Setahun Sekali (Disember)

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ2
Memperkasakan pembudayaan ICT sebagai teras utama dalam persekitaran kerja MBSJ

PP2

Melaksanakan program kesedaran ICT secara konsistan berdasarkan perancangan dan kelulusan

Suku Tahun sekali

FUNGSI JABATAN  (FJ)

                                                  FJ3
                                    Pengurusan pentadbiran dan pengukuhan keselamatan siber.

PP3

Memproses Permohonan Fasiliti ICT
Ambil Tindakan

3 Hari
14 Hari

PP4

Mengambil Tindakan Ke Atas Setiap Aduan ICT MBSJ (Dalaman)

1 Hari

PP5

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

PP6

Mengoptimumkan Perimeter Keselamatan ICT

Setahun Sekali

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F08
Mengintegrasi dan menyokong pembangunan bandar pintar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ4
Memastikan ketersediaan sistem penyampaian perkhidmatan

PP 7

Memastikan pelaksanaan simulasi pelan pemulihan bencana ICT

Setahun Sekali

PP 8

Memastikan pengurusan insiden ditangani

Tidak Lebih Dari 4 Jam

MS