MS
Bil Enakmen
1
Enakmen Hiburan Dan Tempat - Tempat Hiburan (Selangor) 1995
2
Enakmen Hiburan Dan Tempat - Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan 1998)
3
Enakmen Hiburan Dan Tempat - Tempat Hiburan (Selangor) (Pindaan 2001)
4
Enakmen Hiburan Dan Tempat - Tempat Hiburan (Permainan Snuker Dan Video) (Kawalan dan Penyeliaan (Selangor) 1998
5
Enakmen Mengawal Lembu - Kerbau 1971
6
Peraturan - Peraturan Kawalan Tembakau 1993
7
Peraturan - Peraturan Kawalan Tembakau (Pindaan 1997)