MS

1. Kompaun Trafik

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Bandaraya Subang Jaya 2007

Bil.

Tempoh Masa

Jumlah Kompaun

1.

24 Jam daripada masa dan tarikh kompaun

RM 10.00

2.

2 - 14 hari dari tarikh kompaun

RM 20.00

3.

15  - 30 hari dari tarikh kompaun

RM 30.00

4.

31  - 60 hari dari tarikh kompaun

RM 50.00

5.

61 hari ke atas

RM 80.00

6.

Kesalahan meletak kenderaan di dalam petak khas Orang Kurang Upaya (OKU)

RM 200.00

*Kadar kompaun maksimum adalah terpakai bagi mana-mana Notis Tawaran Mengkompaun (NTK) yang tidak mempunyai jadual pengurangan di atas.

2. Kompaun Clamping dan Tunda

Bil.

Pecahan Kadar Caj Kompaun CLAMPING & TUNDA

Kadar

1.

Kompaun

RM 50.00

2.

Clamping

RM 50.00

3.

Tunda

RM 200.00

4.

Perkhidmatan

-

3.

Kos Simpanan (Caj mengikut hari disimpan di depoh tunda)

RM 10.00 (Sehari)

JUMLAH BAYARAN (Berdasarkan satu (1) hari disimpan di depoh tunda) 

RM 310.00

*Jumlah bayaran akan bertambah mengikut bilangan hari kos simpanan.
 

Bil.

Pecahan Kadar Caj Kompaun TRAFIK & TUNDA

Kadar

1.

Kompaun

RM 50.00

2.

Tunda

RM 200.00

3.

Perkhidmatan

-

3.

Kos Simpanan (Caj mengikut hari disimpan di depoh tunda)

RM 10.00 (Sehari)

JUMLAH BAYARAN (Berdasarkan satu (1) hari disimpan di depoh tunda) 

RM 260.00

*Jumlah bayaran akan bertambah mengikut bilangan hari kos simpanan.
 

Bil.

Pecahan Kadar Caj Kompaun TRAFIK & CLAMPING

Kadar

1.

Kompaun

RM 20.00

2.

Clamping

RM 50.00

3.

Perkhidmatan

RM 10.00

JUMLAH BAYARAN

RM 80.00


3. Kompaun Kenderaan Berat


Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Kenderaan Berat) Majlis Bandaraya Subang Jaya 2012

1

2

3

Berat dengan muatan melebihi 10,000 kg termasuk lori tangki minyak atau air, lori balak dan treler.

Jalan yang baginya larangan terpakai (Persiaran Tujuan, Persiaran Kewajipan)

Tempoh Larangan
6.30 pagi - 9.30 pagi
4.30 petang - 7.30 malam

Bil.

Kesalahan

Kadar Kompaun

1.

Pemanduan kenderaan berat yang dinyatakan dalam ruang
(1) Jadual Pertama di atas jalan yang dinyatakan di dalam ruang
(2) Jadual Pertama bagi tempoh yang dinyatakan dalam ruang
(3) Jadual Pertama adalah dilarang.

RM 300.00

4. Kompaun Pelbagai

Bil.

Kesalahan

Seksyen / Jenis Kesalahan

Jumlah Kompaun

1.

Undang-Undang Kecil

Kesemua kesalahan

RM 1,000

2.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Kacau ganggu

RM 1,000

Kebersihan

RM 1,000

Lesen

RM 1,000

.

Gagal patuhi notis

RM 500.00

.

Gagal patuhi notis kacau ganggu

RM 1,000

3.

Akta Jalan Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)

Halangan

RM 250.00

Ingkar Notis ( Bangunan)

RM 125.00

Salahguna bangunan

RM 12,500

Pengubahsuaian bangunan

RM 12,500

Seksyen 70 (13) memulakan pendirian bangunan tanpa kebenaran, melencong dari pelan yang diluluskan, bangunan bersalahan dengan akta 133 dan/atau tidak patuh perintah atau arahan bertulis Majlis.

RM 25,000

Seksyen 70 (A)(9) kerja tanah

RM 25,000

Seksyen 70 B(15) dan 85 (13) ingkar perintah @ arahan

RM 50,000

Seksyen 71 (gagal mengawal selia bangunan dari/atau kerja tanah)

RM250,000

4.

Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995

-

RM25,000

5.

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) Pindaan P.U.A 280/2002

Seksyen 23

RM 10,000

Pembayaran Kompaun

1. Bayaran kompaun hendaklah dibuat di dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis tawaran kompaun.
2. Rayuan adalah di dalam tempoh 60 hari dari tarikh Notis Tawaran Kompaun.
3. Rayuan boleh dibuat di kaunter Bersepadu di ibu pejabat dan kaunter cawangan. Rayuan secara surat-menyurat tidak dibenarkan.
4. Rayuan tidak akan dibenarkan bagi :-

i. Kompaun melebihi 60 hari;
ii. Kesalahan telah di lakukan lebih daripada 3 kali setahun;
iii. Kesalahan di jalan utama/jalan protokol;
iv. Kesalahan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

Tindakan Mahkamah

1. Tindakan Mahkamah akan diambil ke atas Orang Kena Kompaun yang gagal membuat pembayaran dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Rampasan / Sitaan

1. Pemulangan harta alih hanya akan di buat pada hari Isnin dan Khamis.
2. Kompaun dan lain-lain caj hendaklah dijelaskan sebelum pemulangan barang sitaan.
3. Caj perkhidmatan ialah 10% dari jumlah kompaun akan dikenakan.
4. Caj simpanan (RM10/sehari) akan dikenakan bermula daripada tarikh rampasan
5. Caj simpanan (RM100/1hari) di bawah Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995,) bermula dari tarikh rampasan.
6. Caj simpanan bagi kenderaan yang ditunda ialah RM10 bagi tiga hari yang pertama dan RM10/sehari bagi hari-hari berikutnya.
7. Caj simpanan bagi kenderaan (motorsikal) yang di tunda adalah RM5.00 bagi tiga hari yang pertama dan RM 5.00/sehari bagi hari-hari berikutnya.