Projek Inovasi MPSJ 2017


Bil

Nama Projek / Permasalahan
(Klik pada tajuk untuk muat turun dokumen)

Nama Kumpulan

Jabatan

Pencapaian

1.

Permit Kerja-kerja Kecil Bangunan

Mimari

Bangunan

Peserta KIK MPSJ 2017

2.

I Komuniti MPSJ

Uni Avatar

Korporat

Tempat Ke-2 KIK Kategori Hybrid MPSJ 2017

3.

Kesukaran Mengutip dan Menerima Bayaran di Tapak

RM.COM

Hasil & Teknologi Maklumat

Tempat Pertama KIK Kategori Inovasi MPSJ 2017, Tempat Pertama dalam Pertandingan Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2017 & Produk Akhir Terbaik

4.

Kekurangan Maklumat Data Premis Makanan di MPSJ

Ahli Pike

Kesihatan

Peserta KIK MPSJ 2017

5.

Pusat Pengkalan Data Maklumat Kontraktor MPSJ

Henko

Kontark & Ukur Bahan

Tempat Ke-3 KIK Kategori Inovasi MPSJ 2017

6.

Kesukaran Kerja Menyiram di Dalam Bangunan MPSJ

Shorea

Landskap

Peserta KIK MPSJ 2017

7.

Masalah Pembayaran Yuran Pendaftaran Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Secara  Manual Oleh Ibu Bapa

Keylab

Pembangunan Masyarakat

Peserta KIK MPSJ 2017

8.

Sistem Pemantauan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Material Bangunan di Kawasan MPSJ

D’Planners

Perancang Bandar

Tempat Pertama KIK Kategori Perkhidmatan MPSJ 2017

9.

Sistem Data Inventori COB

CIIA

Pesuruhjaya Bangunan & Audit

Tempat Ke-3 KIK Kategori Perkhidmatan MPSJ 2017

10.

Dinding Penahan Menggunakan Tayar Terpakai

Evo

Kejuruteraan

Peserta KIK MPSJ 2017

11.

Proses Pengurusan Kehadiran Berkursus Menggunakan ‘Fingerscan Mobile’

EP Consultant

Khidmat Pengurusan

Peserta KIK MPSJ 2017

12.

Sistem Permohonan Bazaar Ramadhan Online

Licenza Bro’s

Perlesenan

Tempat Pertama KIK Kategori Hybrid MPSJ 2017

13.

Papan Bollard Petak Khas

EP-Barrier

Penguatkuasaan

Peserta KIK MPSJ 2017

14.

Proses Slip Akuan Penerimaa Inbois (SAPI) Menggunakan ‘Barcode’

F-Team

Perbendaharaan

Tempat Ke-2 KIK Kategori Perkhidmatan MPSJ 2017

15.

Kutipan Sewa Aset Majlis (Medan Selera, Ruang Niaga dan Pasar Awam) Kurang Efisyen

Perintis MPSJ

Penilaian& Pengurusan Harta

Tempat Ke-2 KIK Kategori Inovasi MPSJ 2017

MS