Bil

Nama Projek / Permasalahan

 Nama Kumpulan

Jabatan

Kategori

Pencapaian

1.

Projek J3P- Program Pembangunan Usahawan

Licenza Pasma

Perlesenan

Inovasi Sosial (Inovatif)

Tempat Ke-3 KIA MPSJ 2018

2.

Mengoptimumkan Penggunaan CCTV Mudah Alih C-Force Secara Online Dengan Menggunakan Teknologi Solar Dan Berinovasi

C-Force

Teknologi Maklumat

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Tempat Ke-2 KIA MPSJ 2018 & Peringkat Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2018

3.

Kit Penyerap Bau

Henko

Kontrak dan Ukur Bahan

Inovasi Sosial (Kreatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

4.

Sistem Pengurusan E-Food 2.0

Le Tour De Food

Kesihatan

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

5.

Alat Kapit Motorsikal

E-Grip

Penguatkuasa

Inovasi  Penyampaian Perkhidmatan (Kreatif)

Tempat Pertama KIA MPSJ 2018

6.

Kad Denda 5S 

The Associates III

Undang - Undang

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Tempat Ke-3  KIA MPSJ 2018

7.

Goods Supplier System 1.0
(GSS 1.0)

KP Excellent

Khidmat Pengurusan

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

8.

Rejuvenasi Kenari Lane

Beyond Boundaries

Korporat/Bangunan/
Kejuruteraan

Inovasi Sosial (Inovatif)

Tempat Ke-2  KIA MPSJ 2018, Emas Peringkat Wilayah Tengah 2018, Tempat Ke-2 KIK SUK 2018, Peringkat Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2018 & Anugerah Peringkat Kebangsaan Anjuran MPC

9.

Tree Height Ruler (THRuler)

D’Innoscape

Lanskap

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan
(Kreatif)

Tempat Ke-2 KIA MPSJ 2018 & Peringkat Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2018

10.

OSC iTOUCH

Idea Asal

OSC

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan
(Kreatif)

Tempat Ke-3 KIA MPSJ 2018

11.

Executive Information System (EIS) MPSJ

D’Planners

Perancangan Bandar

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Tempat Pertama KIA MPSJ 2018 & Peringkat Akhir Anugerah Inovasi Negeri Selangor 2018

12.

Penambahbaikan Pengurusan Sisa Restoran

1 : 6

JPSPPA

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan
(Kreatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

13.

Sistem Penarafan 5 Bintang Pembanggunan Berstrata

CIIA

Integriti/ Audit Dalam,ICT & COB

Inovasi Sosial (Kreatif)

Tempat Pertama KIA MPSJ 2018

14.

Notis Makluman Keperluan Permohonan Lesen Perniagaan

Licenza Fribiz

Perlesenan

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan (Inovatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

15.

Sistem Pengurusan Kemiskinan Bandar

The Deal Maker

Pembangunan Kemasyarakatan

Inovasi Sosial (Inovatif)

Tempat Pertama KIA MPSJ 2018

16.

 Sistem Pengurusan Fail Yang Sistematik

SWIFT

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan
(Kreatif)

Peserta KIA MPSJ 2018

MS