Penyewaan yang ditawarkan :

i. Pasar Awam
 

Bil

Lokasi

Kadar Sewa
Minimum

Bilangan
Kekosongan

Jenis Perniagaan

1

Gerai Sementara Batu 14, Puchong

RM 120.00

2

Kering / Makanan

2

Pasar Awam Taman Seri Serdang

RM 120.00

7

Ikan / Ayam / Sayur / Daging

RM 120.00

2

Ruang Niaga (Kering)

ii. Medan Selera / Gerai

Bil

 Lokasi

Kadar Sewa Minimum

Bilangan Kekosongan

 Jenis Perniagaan

1

Medan Selera Jalan Nilam 1/2 Tropicana , Subang Jaya (Depan)

RM 350.00

1

Makanan /  Minuman

(Operasi Siang & Malam)

2

Medan Selera Subang Hi-Tech Jalan Nilam 1/1, Jaya (Belakang)

RM 250.00

5

3

Gerai Penjaja Kg Seri Aman

RM 200.00

1

4

Gerai PLB Kg Bukit Lanchong

RM 200.00

1

5

Gerai UPEN Jalan Merbok, Bandar Puchong Jaya

RM 200.00

2

6

Medan Selera Serdang Raya Seri Kembangan (kering sahaja)

RM 150.00

1

TERMA DAN SYARAT :
1 Keutamaan permohonan kepada anak Selangor dan individu yang bermastautin di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya.
2 Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan 1 (satu) permohonan sahaja.
3 Dokumen yang tidak lengkap akan DITOLAK
4

Dokumen yang diperlukan :
- 1 salinan kad pengenalan pemohon dan salinan bil utiliti
- 1 gambar ukuran passport

5 Borang permohonan boleh didapati menerusi laman web MBSJ (Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta – Bahagian borang. Pemohon diminta untuk mengisi kadar sewaan yang ditawarkan yang tidak boleh kurang daripada kadar sewa minimum yang ditetapkan.
6

Keutamaan permohonan kepada pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap / mempunyai pengalaman dalam perniagaan makanan dan penjaja jalanan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 24 JUN 2022 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAHARI.

Borang permohonan yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 2, Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat hendaklah dialamatkan kepada :

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN
Pengarah
Jabatan Khidmat Pengurusan
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya,
Persiaran Perpaduan USJ 5
47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
03 – 8026 3117
03 – 8026 4337
03 – 8026 4341
MS