BUTIRAN PERMOHONAN

Lokasi :  Medan Selera Puchong Permai, 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan  
Kadar Sewa Minimum:  RM 350.00 sebulan
Tempoh Sewa:  Dua (2) Tahun
Bilangan Gerai  :  3 Unit Gerai
Jenis Perniagaan:  Makanan sahaja (operasi siang dan malam)
Tarikh Tutup Permohonan  :  9 Mei 2022  (Isnin)

TERMA & SYARAT

1.Keutamaan diberikan kepada anak Selangor dan individu yang bermastautin di kawasan Puchong dan kawasan pentadbiran Majlis    Bandaraya Subang  Jaya.

2. Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan 1 (satu) permohonan sahaja.

3. Dokumen yang tidak lengkap akan DITOLAK.

4. Dokumen yang diperlukan : 
    - 1 (SATU) salinan kad pengenalan pemohon
    - 1 (SATU) Salinan bil utiliti (bil bekalan air / elektrik)
    - 1 (SATU) gambar berukuran passport

5. Borang  permohonan  boleh  didapati  menerusi  laman  web  MBSJ (Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta – Bahagian  borang)   atau   di Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta,  Aras 2,  MBSJ.  Pemohon  diminta  untuk  mengisi  kadar  sewaan yang ditawarkan yang tidak boleh kurang daripada kadar sewa minimum yang ditetapkan. 

6. Keutamaan permohonan kepada pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap / mempunyai pengalaman dalam      perniagaan  makanan dan penjaja jalanan. Pemohon yang sudah mempunyai perniagaan dan bekerja tidak digalakkan memohon.

Borang  permohonan  yang  lengkap  perlu  dimasukkan ke dalam  sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 2, Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat hendaklah di alamatkan kepada :

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Borang Permohonan Gerai / Pasar Awam

ALAMAT

Peti Sebut Harga 
Jabatan Khidmat Pengurusan
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya
Persiaran Perpaduan USJ 5
47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan

SEBARANG PERTANYAAN

SILA HUBUNGI :

03 – 8026 3109
03 – 8026 4341
03 – 8026 4337

MS