MS

 

BIL.

No.

 

UNDANG-UNDANG

By-Laws

 1.

 Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2013

Beauty and Health Care Centre (Subang Jaya City Council) By-Laws 2013

 2.

 Undang-Undang Kecil Kolam Renang (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2013

Swimming Pool (Subang Jaya City Council) By-Laws 2013

 3.

 Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2013

Private Sports Centre (Subang Jaya City Council) By-Laws 2013

 4.

 Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2013

Hotel (Subang Jaya City Council) By-Laws 2013

 5.

 Undang-Undang Kecil Penternakan Burung Walit Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2013

Rearing of Swiftlet and Manufacturing of Swiftlet’s Nest (Subang Jaya City Council) By-Laws 2013

 6.

 Perintah Pengangkutan Jalan (Larangan Pemanduan Kenderaan Berat) (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2012

Road Transport (Prohibition on the Driving of Heavy Vehicles) (Subang Jaya City Council) Order 2012

 7.

 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Licencing of Trades, Businesses and Industries By-Laws (Subang Jaya City Council) 2007

 8.

 Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Hawkers (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

9.

Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Advertisement (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

10.

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Election Advertisement (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

11.

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Earthworks (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

12.

Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Markets (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

13.

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Food Handlers (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

14.

Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Refuse Collection, Removal and Disposal (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

15.

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Licensing of Dogs and Kennel Establishments (Subang Jaya City Council) By- Laws 2007

16.

Undang-Undang Kecil Krematorium (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Crematorium (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

17.

Undang-Undang    Kecil     Pelesenan     Establisymen     Makanan     (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Licencing of Food Establishments (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

18.

Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Cyber Centre and Cyber Cafe (Subang Jaya City Council) By-Laws 2007

19.

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Road Transport (Provision of Parking Places) (Subang Jaya City Council) Order 2007

20.

Perintah Tetap (Mesyuarat) (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2007

Standing Orders (Meeting) (Subang Jaya City Council) 2007

21.

Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2005

Vandalism (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

22.

Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2005

Parks (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

23.

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2005

Public Lavatories (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

24.

Undang-Undang   Kecil    Tanah   Perkuburan    Islam    (Majlis    Bandaraya Subang Jaya) 2005

Muslim Cemetery (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

25.

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Bandaraya Subang Jaya ) 2005

Licensing of Private Car Parks (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

26.

Undang-Undang   Kecil    (Mengkompaun    Kesalahan-Kesalahan)    (Majlis Bandaraya Subang Jaya) Kerajaan Tempatan 2005

Local Government (Compounding of Offences) (Subang Jaya City Council) 2005

27.

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit Dan Bangunan (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2005

Street, Drainage and Building (Compounding of Offences) (Subang Jaya City Council) By-Laws 2005

28.

Undang-Undang Kecil Kawasan Ketetapan (Tred, Perniagaan atau Pekerjaan Yang Tidak Boleh Ditubuh atau Dijalankan) (Majlis Bandaraya Subang Jaya) 2003

Defined Areas (Trades, Businesses or Callings Shall Not Be Carried On or Established) (City Council Of Subang Jaya) By-Laws 2003

29.

Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Bandaraya Subang Jaya (Kelakuan dan Tatatertib 2023

Subang Jaya City Council Officers (Conduct and Discipline) Rules 2023