AUDIT DALAM


 Nama Jabatan / Bahagian Bahagian Audit Dalaman
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian Puan Noraziah Binti Ali
Tel Jabatan 03-8026 3203
No Faks Jabatan

 03-8026 3201

E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN


 1.Menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan memastikan bahawa dasar-dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti.
 2.Mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan, kemampuan, kecekapan, kekesanan dan ekonomi.
 3.Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasi-operasi agensi berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di mana tindakan pembetulan adalah diperlukan.
 4.Memberi kepada Yang Dipertua laporan-laporan yang bebas, objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi agensi tersebut supaya beliau dapat meninjau akan kedudukan Majlis, bagaimana rancangan dijalankan, matlamat dicapai, wang awam telah digunakan dengan sepatutnya dan sumber yang diperuntukkan dengan cekap.
 

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN AUDIT DALAM


 1.

Mengemukakan Laporan Audit kepada Datuk Bandar MBSJ selepas auditan muktamad dijalankan

 6 hari
 2.

Membentangkan Laporan Audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK)

 4 kali setahun
 3.

Mengemukakan Laporan Suku Tahun Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat kepada pihak Seksyen Berkuasa Tempatan UPEN Selangor

 4 kali setahun
 4.

Menjawab surat-surat balasan penerimaan

 3 hari bekerja
MS