PELESENAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pelesenan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Nik Zalina Bt Megat Muda
 Tel Jabatan  03-80263173
 No Faks Jabatan  03-80244051
 E-mel Jabatan  pelesenan-alt-mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

1. Merancang, melaksana dan memproses semua urusan permohonan lesen perniagaan dan iklan yang merangkumi aktiviti perniagaan bagi     kategori Lesen Online Serta Merta (OSM), Lesen Serta Merta 6 Bulan (SM6B), Lesen Sementara 6 Bulan, Lesen Kelulusan Biasa, termasuk Permit Sementara Berniaga, serta Permohonan Tuntutan Wang Cagaran.
2. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen serta permit iklan luaran.
3. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen dan permit penjaja yang merangkumi Lesen Pasar Pagi, Pasar Malam, Kiosk, Medan Selera, Gerai, Pasar Awam serta program Bazar Ramadan.
4. Merancang, memantau dan memproses permohonan lesen /permit sementara hiburan dan tempat hiburan dan semua aktiviti pengurusan pentadbiran.
5.

Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan kawalan/ penguatkuasaan ke atas aktiviti pelesenan.

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

FJ 1
Pengurusan pentadbiran, aduan dan  tindakan kawalan/ penguatkuasaan ke atas aktiviti  pelesenan.

PP 1

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 hari

PP 2

Aduan I-Responz
Siasatan aduan dijalankan dan memberi maklum balas aduan di dalam sistem I-Responz

7 hari

TERAS 4

PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 7
Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Merancang, melaksana dan memproses semua urusan permohonan lesen perniagaan dan iklan yang merangkumi aktiviti perniagaan bagi kategori Lesen Online Serta Merta (OSM), Lesen Serta Merta 6 Bulan (SM6B), Lesen Sementara 6 Bulan, Lesen Kelulusan Biasa, termasuk Permit Sementara Berniaga, serta Permohonan Tuntutan Wang Cagaran.

PP 3

Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan

Serta-merta

PP 4

Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan (Memerlukan Ulasan Jabatan Teknikal)

14 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen serta permit iklan luaran.

PP 5

Permohonan Kelulusan Lesen Hiburan dan Tempat Hiburan

30 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen dan permit penjaja yang merangkumi Lesen Pasar Pagi, Pasar Malam, Kiosk, Medan Selera, Gerai, Pasar Awam serta program Bazar Ramadan.

PP 6

Pengeluaran Lesen Gerai Selepas Peniaga Menerima Penawaran Sewaan Dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

1hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang, memantau dan memproses permohonan lesen /permit sementara hiburan dan tempat hiburan dan semua aktiviti  pengurusan pentadbiran.

PP 7

Kelulusan Permohonan Permit Sementara :

  1. Permohonan Permit   Sementara Hiburan -
  2. Permohonan Permit Sementara Berniaga
  3. Permohonan Permit Sementara Penjaja
  4. Permohonan Permit Sementara Iklan (Bunting)

Permohonan Permit Sementara Iklan (Sepanduk, Belon, Pelekat, Giant Banner dan Sky Dancer)

14 hari
5 hari
5 hari
5 hari
1 hari

PP 8

Permohonan Pembaharuan Lesen

Serta-merta

MS