PELESENAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pelesenan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Nik Zalina Bt Megat Muda
 Tel Jabatan  03-80263173
 No Faks Jabatan  03-80244051
 E-mel Jabatan  pelesenan-alt-mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

1. Merancang, melaksana dan memproses semua urusan permohonan lesen perniagaan dan iklan yang merangkumi aktiviti perniagaan bagi     kategori Lesen Online Serta Merta (OSM), Lesen Serta Merta 6 Bulan (SM6B), Lesen Sementara 6 Bulan, Lesen Kelulusan Biasa, termasuk Permit Sementara Berniaga, serta Permohonan Tuntutan Wang Cagaran.
2. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen serta permit iklan luaran.
3. Merancang, melaksana dan memproses permohonan lesen dan permit penjaja yang merangkumi Lesen Pasar Pagi, Pasar Malam, Kiosk, Medan Selera, Gerai, Pasar Awam serta program Bazar Ramadan.
4. Merancang, memantau dan memproses permohonan lesen /permit sementara hiburan dan tempat hiburan dan semua aktiviti pengurusan pentadbiran.
5.

Pengurusan pentadbiran, aduan dan tindakan kawalan/ penguatkuasaan ke atas aktiviti pelesenan.

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PELESENAN

JABATAN PELESENAN
TERAS 4 PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI
FUNGSI F0 7
ORGANISASI (FO) Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi
FUNGSI JABATAN (FJ) FJ 1
Merancang pengurusan permohonan dan pembahruan lesen perniagaan dan iklan yang merangkumi aktiviti perniagaan bagi kategori Lesen Onlne Serta Merta (OSM), Lesen Serta Merta 6 Bulan (SM6B), Lesen Sementara 6 Bulan, Lesen Kelulusan Biasa termasuk Permit Sementara Berniaga termasuk pengurusan permohonan tuntutan wang cagaran tred perniagaaan
BIL. PIAGAM PELANGGAN (PP) TEMPOH
MASA
PP 1 Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan Serta Merta (Online) Serta Merta
PP 2 Kelulusan Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan – Permohonan Biasa 14 Hari
Kelulusan Permit Berniaga Sementara 5 Hari
TERAS 1 TADBIR URUS TERBAIK
F0 1
FUNGSI ORGANISASI (FO) Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras
F0 2
Menggubal, melaksana dan menguatkuasaan peraturan, polisi dan undang-undang
FUNGSI JABATAN (FJ) FJ 2
Merancang pengurusan tindakan kawaalan dan penguatkuasaan k etas aktiviti pelesenan
PP 8 Pengeluaran Notis Amaran kepada Orang Kena Notis (OKN) 7 Hari
Pengeluaran Notis Tawaran Kompaun (NTK) Operasi dan trafik 7 Hari
Pengeluaran Pelaksanaan Sitaan / Penutupan Premis 7 Hari
FUNGSI ORGANISASI (FO) F0 7
Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi
FUNGSI JABATAN (FJ) FJ 3
Merancang pengurusan permohonan dan pembaharuan lesen dan permit iklan luaran termasuk pengurusan permohonan tuntutan wang cagaran iklan luaran
PP 5 Kelulusan Lesen Iklan Luaran 5 Hari
Kelulusan Permit Iklan (Online) 1 Hari
TERAS 4 PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI
FUNGSI F0 7
ORGANISASI (FO) Merancang dan menggalakkan pembangunan ekonomi tempatan melalui pengawalan aktiviti perniagaan, perindustrian dan sektor baharu ekonomi
FUNGSI JABATAN (FJ) FJ 4
Merancang pengurusan permohonan dan pembaharuan permit penjaja dan lesen penjaja yang merangkumi Pasar Pagi, Pasar Malam, Pasar Awam, Kiosk, Medan Selera, Gerai termasuk Bazar Ramadan
PP4 Kelulusan Permit Penjaja (Online) 1 Hari
TERAS 1 TADBIR URUS TERBAIK
FUNGSI ORGANISASI (FO) F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras
F0 2
Menggubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang
FUNGSI JABATAN (FJ) FJ 5
Merancang pengurusan pentadbiran jabatan pengurusan permohonan dan pembaharuan lesen hiburan dan tempat hiburan termasuk permit sementara hiburan
PP 3 Kelulusan Lesen Hiburan 30 Hari
Kelulusan Permit Hiburan 14 Hari
PP 6 Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan 3 Hari
PP 7 Menyiasat dan Memberi Maklumbalas Semua Jenis Aduan 7 Hari
MS