JABATAN LANDSKAP

Nama Jabatan / Bahagian

 Jabatan Landskap

 Nama Ketua Jabatan / Bahagian

 Puan Azlina Mat Salim

 Tel Jabatan

 03-8026 4410

 No Faks Jabatan

  03-8026 3240

 E-mel Jabatan

azlina@mbsj.gov.my

FUNGSI  JABATAN


1.

Kawalan perancangan dan pembangunan landskap kawasan baru

2.

Merancang pembangunan dan pelaksanaan projek landskap di kawasan yang telah di ambil alih

3.

Penyelenggaraan pokok dan alatan permainan di kawasan yang telah diambil alih

4.

Penebangan dan cantasan pokok awam di kawasan yang telah diambil alih

5.

Menggalakkan inisiatif kebun komuniti di kalangan penduduk

6.

Program penghijauan bandar

7.

Pengindahan bandar/ pembentukan imej perbandaran

 PIAGAM PELANGGAN JABATAN LANDSKAP

 BIL

 PERKARA

 TEMPOH MASA

 1.

Tempoh Menguruskan Permohonan Sampah Pokok Berbayar

3 Hari

 2.

Meluluskan Permohonan Pelan Landskap

12 Hari

3.

Mengeluarkan Surat Akaun Penerimaan

3 Hari


MS