KORPORAT & PENGURUSAN STRATEGIK

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Korporat & Pengurusan Strategik
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian En. Muhammad Azli Bin Miswan
 Tel Jabatan  03 - 8026 3120 / 8026 3257
 No Faks Jabatan  03 - 8026 3166
 E-mel Jabatan -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran, pengendalian aduan dan pengurusan bencana alam secara efektif dan efisien.
 2. Melaksanakan transformasi organisasi melalui pengurusan standard, kualiti, inovasi dan produktiviti.
 3. Mewujudkan dan memastikan identiti dan imej yang positif selaras dengan misi dan visi organisasi.
 4. Memastikan penyampaian informasi dilaksanakan secara terancang, tepat dan berkesan.
 5. Memperkasa jalinan perhubungan komunikasi dan kerjasama dengan semua lapisan Stake holder secara optimum.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & PENGURUSAN STRATEGIK

JABATAN KORPORAT DAN PENGURUSAN STRATEGIK

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI
(FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN   (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, pengendalian aduan dan pengurusan bencana alam secara efektif dan efisien.

PP 1

Menjawab Panggilan Telefon Dengan 3 Kali Deringan (10 Saat)

3 Kali Deringan
(10 Saat)

PP 2

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

PP 3

Terima aduan, saring dan maklum balas status aduan kepada pengadu dalam Sistem SISPAA MBSJ (maklum balas aduan )

15 hari

FUNGSI
JABATAN (FJ)

FJ 2
Melaksanakan transformasi oganisasi melalui pengurusan Standard,Produktiviti,Inovasi dan Kualiti (SPIQ)

PP 4

Memastikan penyampaian perkhidmatan mengikut standard ISO dan pematuhan pensijilan;

  1. Pematuhan Dalaman
    1. Pengawasan Inspektorat Kualiti Dalaman (IKD)
  2. Pengawasan & Pensijilan Semula
    1. Pengawasan SIRIM
    2. Pensijilan Semula SIRIM

1 tahun sekali
1 kali / 1 Tahun
1 kali / 3 Tahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Mewujudkan dan memastikan identiti & imej  yang positif selaras dengan misi dan visi organisasi

PP 5

Memastikan pencapaian dan penarafan 5 Bintang:

  1. Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC)
  2. Anugerah Sistem Penarafan Bintang-Pihak Berkuasa Tempatan (SPBPBT)

1 kali / 2 tahun
1 kali / 2 tahun

PP 6

Memastikan penjenamaan dan identiti korporat Majlis Bandaraya Subang Jaya yang digunapakai adalah mengikut protokol dan
spesifikasi manual korporat yang telah digariskan pada setiap kali program / majlis rasmi yang dilaksanakan

3 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Memastikan penyampaian maklumat dilakukan secara terancang, tepat & berkesan.

PP 7

Memastikan informasi yang betul dan tepat disalurkan kepada orang awam melalui semua saluran media (cetak,eletronik &
media sosial) pada setiap hari

24 jam

PP 8

Memastikan pengurusan maklum balas media dalam tempoh 24 jam

24 jam

TERAS 6

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 9
Merancang & melaksanakan program pembangunan kesejahteraan & pemberdayaan masyarakat

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Menguruskan jalinan perhubungan, komunikasi & kerjasama dengan semua lapisan Stake Holder secara optimum.

PP 9

Merealisasikan objektif program melalui jalinan kerjasama bersama pemegang taruh yang bersesuaian dengan kumpulan sasaran

12 kali

MS