PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianTPr. Ismail Bin Muhamad
 Tel Jabatan03-80267453
 No Faks Jabatan03-80240829
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR

 BIL PERKARA
1.
Melaksanakan kajian-kajian berkaitan perancangan dan pembangunan tanah ;
2.
Menyelaras Perlaksanaan RFN, RSN, RTMBSJ, RKK dan DPN ;
3.
Menyelaras Rancangan Tempatan Subang Jaya 2035 (Penggantian) ;
4.
Menyelaras dan memproses permohonan Skim Perumahan Berpengawal di bawah Garispanduan Skim Perumahan Berpengawal (Guarded Community) Di Negeri Selangor ;
5.
Menyelaras mesyuarat bantahan penduduk bagi permohonan Skim Perumahan Berpengawal ;
6.
Menyelaras Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Negeri Selangor ;
7.
Melaksanakan tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) ;
8.
Menyelaras maklumbalas aduan, membuat siasatan dan laporan aduan serta mengambil tindakan susulan ;
9.
Menyemak aduan di sistem I-Responz dan menyediakan maklumbalas ;
10.
Menjadi wakil tetap Mesyuarat Jawatankuasa Khas Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao Negeri Selangor (LIMAS) ;
11.
Menjadi wakil tetap Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian, Perdagangan dan IKS Negeri Selangor ;
12.
Menyelaras Mesyuarat Industrial Park Management Committee (Jawatankuasa Pengurusan Taman Perusahaan) MBSJ ;
13.
Penyelaras bersama Program Anjuran Kerajaan Negeri Selangor : Selangor International Business Expo (SIBS) ;
14.
Menjadi ahli tetap Mesyuarat Penyelarasan Bagi Cadangan Projek Pembangunan Di Negeri Selangor (FDI & DDI) ; dan
15.
Menjadi wakil tetap mesyuarat bersama pihak FMM Selangor (Cawangan Subang Jaya dan Puchong)

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

1.

Permohonan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan

28 hari

2.

Permohonan kebenaran merancang pelan pembangunan

28 hari

3.

Memberi ulasan menukar syarat, memecah sempadan dan mencantum tanah

14 hari

4.

Permohonan kebenaran merancang membuat perubahan material kegunaan tanah

28 hari

5.

Permohonan kebenaran merancang membuat perubahan material kegunaan bangunan

28 hari

6.

Memproses pelanjutan kebenaran merancang

14 hari

7.

Memproses pengesahan pelan pra hitungan

14 hari

8.

Memproses permohonan nama taman, nama bangunan dan pelan alamat

14 hari

9.

Memproses permohonan kelulusan pertukaran nombor bangunan

14 hari

10.

Permohonan kebenaran merancang membuat tambahan / ubahsuai

28 hari

11.

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 hari

MS