Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Teknologi Maklumat
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  En. Samzol Bin Saat
 Tel Jabatan  03 - 8026 3287
 No Faks Jabatan  03 - 8024 6612
 E-mel Jabatan  ict@mbsj.gov.my
FUNGSI  JABATAN
1.
Merancang dan melaksanakan hala tuju ICT.
2.
Memperkasakan pembudayaan ICT sebagai teras utama dalam persekitaran kerja MBSJ.
3.
Pengukuhan Pentadbiran & Pengurusan Keselamatan Teknologi Maklumat.
4.
Memastikan ketersediaan sistem penyampaian perkhidmatan.
5.
Memperkasa sistem penyampaian ICT kepada komuniti MBSJ.
PIAGAM PELANGGAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 1
Merancang dan melaksanakan transformasi ICT

PP 1

Melaksanakan program yang dirancang di dalam Pelan Strategik Pendigitilan (PSP) yang terkini

4 Program Setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ2
Memperkasakan pembudayaan ICT sebagai teras utama dalam persekitaran kerja MBSJ

PP2

Melaksanakan program kesedaran ICT secara konsistan berdasarkan perancangan dan kelulusan

3 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ3
Pengurusan pentadbiran dan pengukuhan keselamatan siber.

PP3

Memproses Permohonan Fasiliti ICT dalam tempoh 3 hari bekerja dan tindakan diambil dalam masa 14 hari

Proses 3 Hari, tindakan
dalam 14 hari

PP4

Terima aduan dan tindakan maklumbalas aduan kepada pengadu

15 Hari

PP5

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 Hari

PP6

Pengoptimumkan Perimeter Keselamatan IC

1 Kali / tahun

TERAS 5

CAPAIAN PINTAR

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F08
Mengintegrasi dan menyokong pembangunan bandar pintar

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ4
Memastikan ketersediaan sistem penyampaian perkhidmatan

PP 7

Memastikan pelaksanaan simulasi pelan pemulihan bencana ICT

Setahun Sekali

PP 8

Membangunkan aplikasi yang bersesuaian dengan program Bandar Pintar – 1 Aplikasi / Tahun

1 Aplikasi / Tahun

MS