PENGKATEGORIAN PREMIS MAKANAN

Penetapan kategori adalah merujuk kepada jumlah markah yang telah dinilai daripada pemeriksaan yang telah dijalankan. Setiap penilaian boleh diterima pakai sehingga satu penilaian lain dibuat pada bila-bila masa oleh Pegawai Kesihatan atau Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MBSJ.

Gred MARKAH

A : 90 - 100
B : 80 - 89
C : 66 - 79
D : 0 - 65 (ARAHAN TUTUP)

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2024

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20245Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20249Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2024
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 2024
6Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 202410Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2024
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20247Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 202411Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2024
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20248Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 202412Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2024

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2023

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20235Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20239Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2023
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20236Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 202310Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2023
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20237Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 202311Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2023
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20238Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 202312Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2023

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2022

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20225Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20229Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2022
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20226Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 202210Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2022
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20227Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 202211Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2022
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20228Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 202212Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2022

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2021

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20215Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20219Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2021
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20216Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 202110Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2021
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20217Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 202111Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2021
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20218Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 202112Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2021

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2020

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20205Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 2020 - PKP9Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2020
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20206Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 202010Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2020
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20207Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 202011Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2020
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 2020 - PKP8Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 202012Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2020

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2019

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20195Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20199Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2019
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20196Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 201910Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2019
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20197Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 201911Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2019
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20198Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 201912Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2019

Premis Makanan / Restoran Gred (A) 2018

Sila klik pada tajuk untuk melihat senarai Premis Makanan / Restoran.
BILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED ABILPremis Makanan / Restoran GRED A
1Premis Makanan / Restoran Gred A - Januari 20185Premis Makanan / Restoran Gred A - Mei 20189Premis Makanan / Restoran Gred A - September 2018
2Premis Makanan / Restoran Gred A - Februari 20186Premis Makanan / Restoran Gred A - Jun 201810Premis Makanan / Restoran Gred A - Oktober 2018
3Premis Makanan / Restoran Gred A - Mac 20187Premis Makanan / Restoran Gred A - Julai 201811Premis Makanan / Restoran Gred A - November 2018
4Premis Makanan / Restoran Gred A - April 20188Premis Makanan / Restoran Gred A - Ogos 201812Premis Makanan / Restoran Gred A - Disember 2018
MS