INFO JABATAN

 Nama Jabatan / BahagianJabatan OSC
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Farid Bin Ibrahim
 Tel Jabatan 03 - 8026 3276
 No Faks Jabatan 03 - 8026 3295
 E-mel Jabatan-

FUNGSI JABATAN

 1.
Melibatkan permohonan pembangunan tanah (serentak pecah sempadan dan tukar syarat serta penyerahan dan pemberimilikan semula), kebenaran merancang, pelan bangunan dari pemohon ke Pejabat Tanah dan jabatan-jabatan dalaman dalaman MPSJ serta jabatan/ agensi teknikal luaran yang berkaitan
 2.
Mengedarkan keputusan rasmi perakuan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Agensi Teknikal berkaitan dan Pentadbir Tanah Daerah
 3.
Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada Mesyuarat Majlis Penuh, MBSJ
 4.
Menyediakan laporan rekod-rekod permohonan.
 5.
Mengkaji & menganalisa masalah permohonan yang diterima & membuat syor penambahbaikan bagi mempertingkatkan pelaksanaan OSC.
 6.
Melapor status pemohonan ke Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN OSC

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

 

1.

Mengeluarkan Borang B2 Dalam Tempoh 2 Hari (Hari Bekerja) Dari Tarikh Borang B1 (Edaran Kepada Jabatan Teknikal Yang Memberi Ulasan)

Dalam Tempoh 2 Hari Bekerja Dari Tarikh Borang B1

 

 

 

 

2.

Tempoh Memproses Permohonan Pembangunan Yang Perlu Dibawa Bagi Pertimbangan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Semakan Setempat (OSC) Perancangan Dan Pembangunan :

 1. Pertimbangan Kelulusan Bagi Permohonan Serentak (Permohonan Kebenaran Merancang, Permohonan Infrastruktur, Permohonan Pelan Bangunan dan Permohonan Pelan Landskap)
 2. Permohonan Kelulusan Pembangunan Secara Serentak Dibawah Seksyen 124A & 204D (KTN 1965)
 3. Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang Untuk Pendirian Bangunan
 4. Permohonan Kelulusan Kebenaran Merancang Untuk Susun Atur / Pelan Pembangunan
 5. Permohonan Kebenaran Merancang Membuat Perubahan Material / Matan Kegunaan Tanah
 6. Permohonan Kebenaran Merancang Membuat Perubahan Material / Matan Kegunaan Bangunan
 7. Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang
 8. Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan)
 9. Permohonan Kelulusan Kerja Tanah
 10. Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Tambahan Dan Ubahsuai Bangunan Kediaman (secara serentak dengan i)
 11. Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Tambahan Dan Ubahsuai Bangunan Bukan Kediaman (secara serentak dengan i)

 

 

 

 

 

30 Hari

 1. Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki
 2. Permohonan Perlanjutan Tempoh Kelulusan
 3. Permohonan Kelulusan Pelan Landskap (secara konvensional)

 

14 Hari

 

3.


Tempoh Memproses Permohonan Pembangunan Yang Perlu Dibawa Bagi Pertimbangan Keputusan Mesyuarat Teknikal Pelan

:i. Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan DAN Pindaan Kepada Pelan Kelulusan bagi Bangunan Baru
ii. Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Bagi Tambahan Dan Ubahsuai Bangunan Bukan Kediaman (secara konvensional)
iii. Permohonan Kelulusan Pelan Jalan Dan Perparitan (secara konvensional)

 

21 Hari

iv. Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan / Lampu Isyarat dan Lampu Taman

30 Hari

 

4.

Mengeluarkan Notifikasi Peringatan Kepada Jabatan Teknikal (Yang Memberi Ulasan) Dalam Tempoh 14 Hari (Hari Bekerja) Dari Tarikh Borang B2 Dikeluarkan

 

14 Hari

 

5.

Mengeluarkan Makluman Keputusan Permohonan Kepada Pemohon Dalam Tempoh 7 Hari (Hari Bekerja) Selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Semakan Setempat (OSC) Perancangan Dan Pembangunan / Mesyuarat Teknikal Pelan

 

7 Hari

MS