PERBENDAHARAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Perbendaharaan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Tn. Haji Mohd Fadzil Bin Mahat
 Tel Jabatan  03-8026 3135
 No Faks Jabatan  03-8024 6895
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Menyediakan Belanjawan Tahunan
 2. Menguruskan Pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor
 3. Membayar Gaji dan Elaun kakitangan
 4. Menyediakan Penyata Kewangan Majlis
 5. Menyelenggara Sistem Tempat Letak Kereta
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PEBENDAHARAAN

 

Bil.

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Tempoh Masa

1.

Bayaran Tuntutan Oleh Kontraktor Dengan Dokumen Sokongan Yang Lengkap

14 Hari

2.

Permohonan Pas Bulanan Letak Kereta

1 Hari

3.

Permohonan Pelekat Kereta Kawasan Kediaman

1 Hari

4.

Permohonan Petak Khas Letak Kereta Dengan Syarat-Syarat Yang Ditetapkan

10 Hari

5.

Mengeluarkan Surat-Surat Balasan Penerimaan

3 Hari

MS