KESIHATAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kesihatan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Dr. Roslan Bin Mohamed Hussin
 Tel Jabatan  03-8023 7595
 No Faks Jabatan  03-8024 5235
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan secara efektif dan efisyen.
 2. Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan perniagaan berasaskan makanan untuk memastikan tahap kebersihan menepati peraturan dan syarat- syarat yang ditetapkan.
 3. Menjalankan kawalan demam denggi mengikut kawalan PKD.
 4. Menjalankan aktiviti kawalan kacau ganggu haiwan.
 5. Merancang dan melaksana aktiviti kesihatan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN  (FJ)

  FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran dan pengendalian aduan secara efektif dan efisyen

PP 1

Mengeluarkan Surat Akaun Penerimaan

3 hari

PP 2

Menyiasat dan Memberi Maklum Balas Semua Jenis Aduuan

10 hari

TERAS 3

PEMBANGUNAN MAMPAN

 

FUNGSI ORGANISASI (FO)

  F0 5
Menyelia perkhidmatan kebersihan, kesihatan persekitaran dan pengindahan bandar

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan perniagaan berasaskan makanan untuk memastikan tahap kebersihan menepati peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan

PP 3

Mengemaskini status premis makanan Gred A di dalam portal MBSJ

Sebulan

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Menjalankan kawalan demam denggi mengikut kawalan PKD

PP 4

Mengemaskini status kawasan hotspot di dalam portal MBSJ

14 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 4
Menjalankan aktiviti kawalan kacau ganggu haiwan

PP 5

Meluluskan Lesen Anjing (Bagi Permohonan Secara Atas Talian Yang Mematuhi Syarat-Syarat

1 hari

TERAS 6

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

FUNGSI ORGANISASI (FO)

F0 9
Merancang & melaksanakan program pembangunan kesejahteraan & pemperdayaan masyarakat

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 5
Merancang dan melaksana aktiviti kesihatan persekitaran seperti program pameran kesihatan, program kesedaran denggi di sekolah dan pemeriksaan tandas awam

PP 6

Melaksanakan program kesihatan persekitaran mengikut perancangan dan kelulusan

Mengikut perancangan dan kelulusan

MS