Bangunan


 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Bangunan
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian En. Nor Azmi Bin Mohd Rosli
Tel Jabatan 03-8026 4449
No Faks Jabatan

 03-8024 6501

E-mel Jabatan azmi@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN BANGUNAN


Menguruskan dan memproses permohonan berikut:-
1. Kelulusan Pelan Bangunan dan Pindaan Kepada Pelan Bangunan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman.
2. Kelulusan Sijil Layak Menduduki/Sijil Siap Dan Pematuhan 'CCC'.
3. Mengurus Permohonan Kelulusan Sijil Pengesahan Menduduki.
4. Kelulusan Permit Billboard , Perniagaan Dan Skim Komuniti Berpagar.
5. Mengurus Permohonan Kelulusan Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan dan Pembaharuan Permit.

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN BANGUNAN


 Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

 Tempoh Masa

1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman (Yang Lengkap)

 

19 Hari

2.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan / Lanjutan Tempoh Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman (Yang Lengkap)

 

1 Hari

3.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Rumah Sesebuah Yang Mempunyai Kemudahan Infrastruktur (Yang Lengkap)

 

1 Hari

4.

Memproses 'As Built Plan' Dengan Syarat Permohonan Lengkap

7 Hari

5.

Memproses Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit (Yang Lengkap)

14 Hari

6.

Memproses Penerimaan Borang F-Perakuan Siap Dan Pematuhan Untuk Perakuan MBSJ (Yang Lengkap)

14 Hari

7.

Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki (Yang Lengkap)

14 Hari

8.

Memproses Permohonan Permit Struktur Tambahan Kilang Sedia Ada (Yang Lengkap)

14 Hari

9.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Pembinaan Dan Telekomunikasi (Yang Lengkap)

1 Hari

10.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Iklan 'Billboard' / 'Unipole' / Perniagaan / Pondok Pengawal (Yang Lengkap)

14 Hari

11.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall) / ‘Awning ’, ‘Ramp ’ , Penutup Longkang Dan Tangga Kedua Bagi Kedai Pejabat / Kilang Teres / Bangunan Perniagaan (Retail Lot) / Rumah Kedai (Yang Lengkap)

 

3 Hari

12.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Setara Untuk Tambahan / Ubahsuaian Kediaman (Yang Lengkap)

24 Jam

MS