Borang Maklumbalas Pelanggan 2023


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.

Bil Maklumbalas Pelanggan Bil Maklumbalas Pelanggan Bil Maklumbalas Pelanggan
1 Maklumbalas Pelanggan Disember 2023 5 Maklumbalas Pelanggan Ogos 2023 (Tiada Maklumbalas) 9 Maklumbalas Pelanggan April 2023
2 Maklumbalas Pelanggan November 2023 6 Maklumbalas Pelanggan Julai 2023 10 Maklumbalas Pelanggan Mac 2023
3 Maklumbalas Pelanggan Oktober 2023 7 Maklumbalas Pelanggan Jun 2023 11 Maklumbalas Pelanggan Februari 2023
4 Maklumbalas Pelanggan September 2023 8 Maklumbalas Pelanggan Mei 2023 12 Maklumbalas Pelanggan Januari 2023

Borang Maklumbalas Pelanggan 2022


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas Pelanggan
1Maklumbalas Pelanggan Disember 20225Maklumbalas Pelanggan Ogos 20229Maklumbalas Pelanggan April 2022
2Maklumbalas Pelanggan November 20226Maklumbalas Pelanggan Julai 202210Maklumbalas Pelanggan Mac 2022
3Maklumbalas Pelanggan Oktober 20227Maklumbalas Pelanggan Jun 202211Maklumbalas Pelanggan Februari 2022
4Maklumbalas Pelanggan September 20228Maklumbalas Pelanggan Mei 2022 (Tiada Maklumbalas)12Maklumbalas Pelanggan Januari 2022

Borang Maklumbalas Pelanggan 2021


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.

BilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas Pelanggan
1Maklumbalas Pelanggan Disember 20215Maklumbalas Pelanggan Ogos 20219Maklumbalas Pelanggan April 2021
2Maklumbalas Pelanggan November 20216Maklumbalas Pelanggan Julai 202110Maklumbalas Pelanggan Mac 2021
3Maklumbalas Pelanggan Oktober 20217Maklumbalas Pelanggan Jun 202111Maklumbalas Pelanggan Februari 2021
4Maklumbalas Pelanggan September 20218Maklumbalas Pelanggan Mei 202112Maklumbalas Pelanggan Januari 2021


Borang Maklumbalas Pelanggan 2020


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas Pelanggan
1Maklumbalas Pelanggan Disember 20205Maklumbalas Pelanggan Ogos 20209Maklumbalas Pelanggan April 2020
2Maklumbalas Pelanggan November 20206Maklumbalas Pelanggan Julai 202010Maklumbalas Pelanggan Mac 2020
3Maklumbalas Pelanggan Oktober 20207Maklumbalas Pelanggan Jun 202011Maklumbalas Pelanggan Februari 2020
4Maklumbalas Pelanggan September 20208Maklumbalas Pelanggan Mei 202012Maklumbalas Pelanggan Januari 2020

Borang Maklumbalas Pelanggan 2019


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas Pelanggan
1Maklumbalas Pelanggan Disember 20195Maklumbalas Pelanggan Ogos 20199Maklumbalas Pelanggan April 2019
2Maklumbalas Pelanggan November 20196Maklumbalas Pelanggan Julai 201910Maklumbalas Pelanggan Mac 2019
3Maklumbalas Pelanggan Oktober 20197Maklumbalas Pelanggan Jun 201911Maklumbalas Pelanggan Februari 2019
4Maklumbalas Pelanggan September 20198Maklumbalas Pelanggan Mei 201912Maklumbalas Pelanggan Januari 2019

Borang Maklumbalas Pelanggan 2018


Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.


BilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas PelangganBilMaklumbalas Pelanggan
1Maklumbalas Pelanggan Disember 20185Maklumbalas Pelanggan Ogos 20189Maklumbalas Pelanggan April 2018
2Maklumbalas Pelanggan November 20186Maklumbalas Pelanggan Julai 201810Maklumbalas Pelanggan Mac 2018
3Maklumbalas Pelanggan Oktober 20187Maklumbalas Pelanggan Jun 201811Maklumbalas Pelanggan Februari 2018
4Maklumbalas Pelanggan September 20188Maklumbalas Pelanggan Mei 201812Maklumbalas Pelanggan Januari 2018


MS