KHIDMAT PENGURUSAN

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Khidmat Pengurusan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian En. Ismail Bin Salim
 Tel Jabatan03-8026 3105
 No Faks Jabatan03-5637 6585
 E-mel Jabatan
ismails@mpsj.gov.my

DIREKTORI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Penolong Pengarah
Puan Zalmah Bt Yahya
zalmah@mpsj.gov.my
03 - 8026 3133

Penolong Pengarah Kanan
En. Mohd Reyzal bin Mazlan
mohd.reyzal@mpsj.gov.my
03 - 8026 3259

Penolong Pengarah
En. Mohd Nazri bin Jamaludin
mnazri@mpsj.gov.my
03 - 8026 3129

Penolong Pengarah Kanan
Encik Samsudin Bin Ayob
samsudin.ayob@mpsj.gov.my
03 - 8026 3121

Penolong Pengarah
Puan Mazura Binti Mohamad
mazura.mohamad@mpsj.gov.my
03 - 8026 3146

Penolong Pegawai Undang-Undang
Puan Siti Rohiimah binti Othman
sitirohiimah@mpsj.gov.my
03 – 5632 5608

 

FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN


1.
Menguruskan hal ehwal pengurusan Sumber Manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS.

2.
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan Pelan Strategik Pembangunan Sumber Manusia 2012-2020 ke arah Human Governance.

3.
Merancang dan menguruskan keperluan Logistik, Aset Alih, pengurusan Tanah Perkuburan Islam dan Krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang.

4.
Memastikan pengurusan mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat Majlis diuruskan dengan cekap dan efisyen.
5.
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan serta pengeluaran waran tangkap dan sapina bagi kes-kes saman di bawah pentadbiran Majlis.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 Bil.

 Elemen Piagam Pelanggan

 Tempoh Masa

1.

Menguruskan pengambilan dan penempatan kakitangan berdasarkan kekosongan jawatan yang diperakukan oleh Ketua Jabatan

4 bulan

2.

Menguruskan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

45 hari

3.

Menguruskan jemputan penceramah bagi kursus / latihan setelah jadual perancangan bulanan dikeluarkan

7 hari

4.

Mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari selepas daripada tarikh mesyuarat

7 hari

5.

Melaksanakan proses kelulusan permohonan penggunaan logistik

5 hari

6.

Melaksanakan proses kelulusan pengebumian jenazah dan pembakaran mayat

1 hari

7.

Menguruskan pendaftaran kertas pertuduhan dan memproses permohonan saman

14 hari

8.

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 hari

MS