Minit Mesyuarat Penuh Majlis Bandaraya Subang Jaya 2021

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila klik pada tajuk dokumen untuk memuat turun.
BILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARAT
1Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.01 20215Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.05 20219Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.09 2021
2Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.02 20216Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.06 202110Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.10 2021
3Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.03 20217Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.07 202111Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.11 2021
4Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.04 20218Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.08 202112Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.12 2021
Minit Mesyuarat Penuh Majlis Bandaraya Subang Jaya 2020

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila klik pada tajuk dokumen untuk memuat turun.
BILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARAT
1Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.01 20205Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.05 20209Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.09 2020
2Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.02 20206Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.06 202010Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.10 2020
3Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.03 20207Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.07 202011Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.11 2020
4Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.04 20208Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.08 202012Minit Mesyuarat Penuh MBSJ Bil.12 2020

Minit Mesyuarat Penuh Majlis Perbandaran Subang Jaya 2014

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila klik pada tajuk dokumen untuk memuat turun.
BILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARAT
1Minit Mesyuarat Penuh Bil.01 20145Minit Mesyuarat Penuh Bil.05 20149Minit Mesyuarat Penuh Bil.09 2014
2Minit Mesyuarat Penuh Bil.02 20146Minit Mesyuarat Penuh Bil.06 201410Minit Mesyuarat Penuh Bil.10 2014
3Minit Mesyuarat Penuh Bil.03 20147Minit Mesyuarat Penuh Bil.07 201411Minit Mesyuarat Penuh Bil.11 2014
4Minit Mesyuarat Penuh Bil.04 20148Minit Mesyuarat Penuh Bil.08 201412Minit Mesyuarat Penuh Bil.12 2014

Minit Mesyuarat Penuh Majlis Perbandaran Subang Jaya 2013

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila klik pada tajuk dokumen untuk memuat turun.
BILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARATBILMINIT MESYUARAT
1Minit Mesyuarat Penuh Bil.01 20135Minit Mesyuarat Penuh Bil.05 20139Minit Mesyuarat Penuh Bil.09 2013
2Minit Mesyuarat Penuh Bil.02 20136Minit Mesyuarat Penuh Bil.06 201310Minit Mesyuarat Penuh Bil.10 2013
3Minit Mesyuarat Penuh Bil.03 20137Minit Mesyuarat Penuh Bil.07 201311Minit Mesyuarat Penuh Bil.11 2013
4Minit Mesyuarat Penuh Bil.04 20138Minit Mesyuarat Penuh Bil.08 201312Minit Mesyuarat Penuh Bil.12 2013
MS