HASIL


 Nama Jabatan / BahagianJabatan Hasil
 Nama Ketua Jabatan / BahagianPn. Sharifah Rohaida Bt Abd Rahman
 Tel Jabatan03-8026  4318
 No Faks Jabatan03-80264309
 E-mel Jabatan hasil@mbsj.gov.my

FUNGSI JABATAN


 1.Mengurus hasil-hasil Majlis iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan daripada agensi.
 2.Mengutip tunggakan cukai taksiran mengikut peruntukan Akta 171
 3.Menyediakan perkhidmatan kaunter bagi urusan penerimaan bayaran, memproses lesen perniagaan, menerima permohonan tempat letak kereta dan sebagainya.
 4.Menyelaras penerimaan hasil-hasil Majlis melalui saluran - saluran pembayaran online, mesin bayaran, pejabat pos dan sebagainya.
5.Menjadi OSC pelaburan yang berperanan menyelaras masalah berkaitan kebenaran merancang, status tanah, pelan bangunan, CCC, permohonan lesen serta bertindak sebagai urusetia Mesyuarat IPMC
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN HASIL


i. Kaunter Bersepadu

 

Bil.

 

Elemen Piagam Pelanggan

 

Tempoh Masa

 

1.

Kaunter Bersepadu : i. Bayaran, ii. Kompaun, iii. Cukai Taksiran, iv. Tukar Nama dan Hak milik, v. Tempahan Kemudahan,
vi. Lesen Anjing, vii. Sewa Petak Khas, viii. Pembaharuan Lesen Perniagaan dan Iklan

 

10 Minit

2.

Permohonan Lesen Perniagaan dan Iklan

30 Minit

ii. Kaunter Pengurusan Cukai

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

1.

Mengurus Permohonan Pembayaran Cukai Pintu Secara Ansuran

15 Minit

2.

Menyelesaikan Aduan Cukai Pintu di Kaunter

10 Minit

3.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari


MS