KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 

Timbalan Datuk Bandar
Tn. Hj. Mohd Zulkurnain Bin Che Ali
A.M.N, A.M.S
E - mel : mzul@mbsj.gov.my
Telefon : 03 - 8026 3103

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

MS