MS

Lesen Atau Permit ?

Kebenaran Menjalankan Perniagaan

Lesen : Dokumen kebenaran menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan untuk tempoh 12 bulan. Perlu diperbaharui setiap tahun
Permit : Dokumen kebenaran sementara untuk menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan yang ditetapkan. Maksima tempoh permit adalah 6 bulan

Kumpulan Aktiviti Yang Dilesenkan

Tred Perniagaan

Aktiviti perniagaan yang dijalankan di bangunan komersil, kilang, perindustrian, dan pusat perniagaan.

Iklan

Aktiviti memperkenalkan hebahan jenis perniagaan, sepanduk, perkhidmatan, dan program kepada orang awam menerusi papan iklan, papan tanda, kain rentang, bunting dan sebagainya.

Penjaja

Aktiviti perniagaan yang melibatkan peniaga kecil yang dijalankan di atas kawasan awam dan bersifat sementara.
Semua permohonan dibuat secara dalam talian "Online". Sila muat turun Garis Panduan Pembaharuan Lesen Secara Dalam Talian (Online)
1.Garis Panduan Permohonan Lesen Perniagaan Secara Atas Talian

 Garis Panduan Permohonan Lesen Di Bawah Tred Perniagaan

Lesen Kategori A

Lesen Kategori A adalah lesen yang tidak boleh diluluskan secara serta merta.

Lesen kategori ini terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang mempunyai risiko tidak dipertimbangkan kelulusan lesen bergantung kepada faktor sesuatu tempat dan lain-lain.

Permohonan lesen ini memerlukan pemohon mengemukakan kertas cadangan terlebih dahulu bagi mengelakkan pemohon menanggung kerugian sekiranya permohonan tidak diluluskan, tetapi telah melabur atau memberikan komitmen terhadap perniagaan yang ingin dilakukukan seperti bayaran cagaran dan sewaan premis, perjanjian dan lain-lain lagi.

Aktiviti yang dilesenkan dibawah kategori ini adalah : 
a) Pusat Penjagaan Kesihatan 
b) Pusat siber / kafe siber 
c) Hiburan dan Tempat Hiburan 

1. Hiburan Dan Tempat Hiburan 
2. Pusat Penjagaan Kesihatan 
3. Pusat Siber / Kafe Siber 
 

Lesen Kategori B

Lesen Kategori B adalah lesen yang tidak boleh diluluskan serta merta.

Lesen kategori ini terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang memerlukan pemeriksaan dan lawatan tapak terlebih dahulu sebelum kelulusan lesen dipertimbangkan berkaitan aktiviti yang di pohon. 

Selain daripada itu, aktiviti di dalam kategori ini juga memerlukan sama ada surat sokongan, surat pengesahan ataupun lesen daripada mana-mana Kementerian yang berkaitan sebagai dokumen sokongan terhadap aktiviti tersebut.

41 jenis aktiviti yang dilesenkan dibawah kategori ini. 

1. Hotel Dan Asrama 
2. Lain-Lain Perniagaan 
3. Premis Industri / Kilang 
4. Pusat Servis Kenderaan, Bengkel Kenderaan, Pusat Cuci Kereta & Kedai Aksesori Kenderaan 

Lesen Kategori C

Lesen kategori ini merupakan lesen yang boleh diperolehi secara SERTA MERTA selepas permohonan lengkap dikemukakan.

Pemohon hanya perlu memastikan borang permohonan adalah LENGKAP dan mematuhi semua syarat dan peraturan seperti yang digariskan bagi setiap aktiviti.

Lesen Serta Merta adalah berstatus Lesen Sementara (6 Bulan) yang diberikan kepada pemohon. Pemeriksaan oleh pegawai akan dijalankan selepas 7 hari atau dalam tempoh 21 hari dari tarikh lesen sementara ini dikeluarkan.

Pemohon akan dipertimbangkan untuk kelulusan lesen penuh sekiranya semua syarat telah dipatuhi ataupun kekal lesen sementara sehingga semua syarat dipatuhi.

Terdapat 453 aktiviti yang boleh dilesenkan dibawah kategori ini.

1. Lesen Serta-Merta 
2. Taska Dan Tadika 
3. Premis Makanan 


Total votes: 0