A. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
A.1BORANG A DAN BORANG KIRAAN FI KEBENARAN MERANCANG
A.1.1Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang
A.1.2Borang Kiraan Fi Kebenaran Merancang
A.2PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN, PECAH SEMPADAN TANAH, PECAH BAHAGI TANAH, CANTUM TANAH & TUKAR SYARAT TANAH
A.2.1Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan, Pecah Sempadan Tanah, Pecah Bahagi Tanah, Cantum Tanah & Tukar Syarat Tanah
A.2.2Borang Perihal Tanah
A.2.3Borang Kelulusan Jawatankuasa Teknikal Pembangunan KSAS
A.2.4Borang Kelulusan Pengesahan Rumah Selangorku
A.2.5Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Pengurusan Air Selangor
A.2.6Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Tenaga Nasional Berhad (TNB)
A.2.7Borang Pengumpulan Maklumat Teknikal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)
A.2.8Senarai Semak Pengesahan Penyediaan Kemudahan Akses Orang Kelainan Upaya (OKU), MBSJ
A.2.9Senarai Semak Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot dan Densiti
A.2.10Senarai Semak Low Carbon Cities Framework and Assessment System (LCCF)
A.2.11Senarai Semak Reka Bentuk Bandar Selamat
A.3 PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN SEMENTARA @ MATERIAL TANAH
A.3.1Senarai Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Sementara @ Material Tanah
A.4PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN
A.4.1Senarai Semak Dokumen Permohonan KM Perubahan Material Kegunaan Bangunan Kediaman
A.4.2Borang Kelulusan Berjiran
A.4.3Laporan Cadangan Pemajuan (Kediaman)
A.4.4Senarai Semak Dokumen Permohonan KM Material Kegunaan Bangunan (Perniagaan & Perindustrian)
A.5PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TAMBAHAN UBAHSUAI BANGUNAN
A.5.1Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Tambahan Ubahsuai Bangunan
A.5.2Surat Akuan
A.6PERMOHONAN PELANJUTAN KEBENARAN MERANCANG
A.6.1Senarai Semak Permohonan Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.6.2Borang B - Permohonan Bagi Pelanjutan Kebenaran Merancang
A.7 PERMOHONAN ULASAN UNTUK MENUKAR SYARAT,MEMECAH SEMPADAN DAN MENCANTUMKAN TANAH
A.7.1Senarai Semak Permohonan Ulasan Untuk Menukar Syarat,Memecah Sempadan dan Mencantumkan Tanah
A.8PERMOHONAN NAMA TAMAN, NAMA BANGUNAN DAN PELAN ALAMAT (NAMA JALAN DAN NOMBOR BANGUNAN) UNTUK PEMILIK / PEMAJU SKIM PEMBANGUNAN
A.8.1Senarai Semak Permohonan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan dan Nombor Bangunan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.8.2Borang Permohonan Kelulusan Nama Taman, Nama Bangunan dan Pelan Alamat (Nama Jalan & Nombor Bangunan)
A.8.3Borang Permohonan Kelulusan Untuk Menukar Nombor Bangunan (Kediaman, Perniagaan dan Perusahaan) Untuk Pemilik / Pemaju Skim Pembangunan
A.9PERMOHONAN MENUKAR NOMBOR BANGUNAN (PERUMAHAN, PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN)
A.9.1Senarai Semak Penerimaan Dokumen Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.9.2Borang Permohonan Menukar Nombor Bangunan (Perumahan, Perniagaan dan Perusahaan)
A.10 PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG STRUKTUR PAPAN IKLAN
A.10.1Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Struktur Papan Iklan
A.11 RUNDINGAN AWAM MENARA TELEKOMUNIKASI
A.11.1Senarai Semak Rundingan Awam Menara Telekomunikasi
A.12PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PENDIRIAN BANGUNAN MENARA PEMANCAR KOMUNIKASI
A.12.1Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan Menara Pemancar Komunikasi


G.22PEMERIKSAAN AKHIR I DAN II
G.22.1Senarai Semak Dokumen Permohonan Pemeriksaan Akhir I dan II
G.22.2Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (SKMM)
G.22.3Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Pengurusan Air Selangor)
G.22.4Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (TNB)
G.22.5Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MBSJ) – Sistem Jalan dan Parit
G.22.6Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKR/Jabatan Kejuruteraan, MBSJ) – Sistem Lampu Jalan/Lampu Taman/Lampu Isyarat
G.22.7Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Perancangan Bandar, MBSJ)
G.22.8Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Bangunan, MBSJ)
G.22.9Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Landskap, MBSJ)
G.22.10Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Pengurusan Alam Sekitar, MBSJ)
G.22.11Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, MBSJ)
G.22.12Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JBPM)
G.22.13Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (JKKP)
G.22.14Borang Permohonan Pemeriksaan Akhir I (IWK)
G.22.15Borang KEJ 06 –  Notis Permohonan Pengesahan Siap Kerja Untuk Kerja-Kerja Jalan Dan Perparitan / Lampu Jalan / Lampu Taman / Lampu Isyarat
G.22.16Borang KEJ 07 – Borang Pemeriksaan Tapak Untuk Pengesahan Siap Kerja Bagi Skim Perumahan / Bercampur
G.22.17Borang KEJ 08 - Borang Pemeriksaan Tapak Lampu Jalan Untuk Pengesahan Siap Kerja
G.22.18Borang Laporan Ujian Beban Lampu Jalan
G.22.19Borang Laporan Ujian Beban Lampu Taman
G.22.20Pengambilan Alih Penyelenggaraan Kebersihan Kawasan
G.22.21Borang Penyerahan PokokMS