BORANG JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
1Borang Pengurusan Sisa Industri & Perdagangan (Komersial)
2Borang Pembayaran Sisa Restoran
BORANG PELESENAN
1Borang Permohonan Lesen Perniagaan & Iklan
2MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-02.RK(01 )- Borang Permohonan Lesen Hiburan Tempat Hiburan
3MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(01 )- Borang Permohonan Permit Sementara Hiburan
4MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(02) - Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga
5MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-04.RK(01) - Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
6Borang Lesen Iklan Luaran
7Borang Permit Sementara Meletak Kerusi - Meja Di Luar Premis
8Borang Permit Sementara Kaki Lima
9Manual Permohonan Secara Online Lesen Pasar Pagi / Pasar Malam
10Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Penjaja
11Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Trak Bergerak
12Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu
13Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga MBSJ (Program Pemutihan Perniagaan Kampung Tradisi)
14Borang Permohonan Tuntutan Lebihan Bayaran
15Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan
BORANG JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
1
  Borang Permohonan Arena MBSJ
2
  Borang Permohonan Dewan Serbaguna MBSJ
3
  Borang Permohonan Kompleks 3K MBSJ, Serdang Raya
4
  Borang Permohonan Kompleks 3K MBSJ, SS13, Subang Jaya
5
  Borang Permohonan Laman Sukan MBSJ
6
  Borang Permohonan Padang Awam MBSJ
7
  Borang Permohonan Stadium 3K MBSJ, SS13 Subang Jaya
8
  Borang Permohonan Stadium MBSJ, Serdang Jaya
9
  Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
KHIDMAT KOMUNITI
16
  Borang A Permohonan Kerja Inden JKP
BORANG JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
1
  Borang Permohonan Pulangan Balik Cukai Taksiran
2
  Borang I (Pindahmilik Kerana Jual- Beli Dan Lain-Lain Pindahmilik Selain Kematian)
3
  Borang J (Pindahmilik Kerana Kematian)
4
  Borang Permohonan Pengurangan Cukai Taksiran Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)
5
  Borang Permohonan Gerai / Pasar Awam
6
  Borang Pemberian Rebat Cukai Taksiran Bagi Harta Bersama : Pejabat, Pengurusan Tadika Dan Dewan Di Dalam Pembangunan Berstrata
7
  Borang Permohonan Pembelian Hartanah Milik MPSJ
8
  Borang Pembetulan Ejaan Nama
BORANG JABATAN PERANCANGAN BANDAR
1
  Borang Permohonan Skim Perumahan Berpengawal Di Kawasan MBSJ
2
  Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot Dan Densiti di Kawasan MBSJ
BORANG JABATAN KEJURUTERAAN
1
  Borang Permohonan Permit Kebenaran Menjalankan Kerja-Kerja Korekan Di Atas Jalan Awam
2
  Borang Permohonan Mengembalikan Wang Cagaran Permit Pengorekan Jalan
3
  Senarai Semak Terperinci Pelan Jalan Dan Parit
BORANG JABATAN PERBENDAHARAAN
1
  Borang Pas Bulanan(Letak Kereta)
2
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (OKU)
3
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (Kediaman)
4
  Borang Permohonan Petak Khas Tempat Letak Kereta
5
  Borang Permohonan Sewa Tempat Letak Kereta Sementara
6
  Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu
7
  Senarai Ejen Kupon Letak Kereta
BORANG JABATAN HASIL
1
  Borang Kemaskini Maklumat Pembekal/Kontraktor/Individu
BORANG JABATAN KESIHATAN
1
  Senarai Syarikat Yg Mengendalikan Kursus Latihan Pengendalian Makanan
2
  Senarai Syarikat Pembekal Perangkap Sisa Pepejal Dan Gris
BORANG JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
1
  Borang Pendaftaran Maklumat Kontraktor Kerajaan Negeri Selangor
BORANG JABATAN BANGUNAN

SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

1
 Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Kelulusan Rumah Sesebuah (Kelulusan 24 Jam Peringkat Jabatan) Untuk Kawasan Perumahan Yang Mempunyai Kemudahan Infrastruktur Sediada
2
  Senarai Semakan Permohonan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman
3
  Senarai Semakan Permohonan Permit Pembinaan

4

  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan / Pembaharuan Permit Sementara

5

  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Perniagaan

6

  Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Iklan Billboard / Unipole / Perniagaan / Pondok Pengawal
7
  Senarai Semakan Permohonan Permit Struktur Pemancar Telekomunikasi
8
  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Telco
9
 Senarai Semakan Penerimaan Pengemukaan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) Untuk Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Dan Rumah (Banglo) Sesebuah
10
 Senarai Semak Penerimaan Borang B
11
 Senarai Semakan Terperinci Pelan Bangunan
12
 Senarai Semakan Meroboh Bangunan Sedia Ada
13
 Senarai Semakan Pematuhan Ulasan Teknikal Pelan Bangunan / Permit
BORANG PERMOHONAN
1
  Borang A - Borang Perakuan Pelan Bangunan / Struktur (Saiz A3)

2

  Borang B (Notis Memulakan / Menyambung Semula Kerja Bangunan)
3
  Borang Pindaan Kelulusan Pelan Bangunan
4
 Borang Lanjutan Tempoh Kelulusan
5
 Borang Permit Sementara
6
 Borang Permohonan Permit Harian Memasang Khemah & Tempat Letak Kereta

7

 Borang Perakuan Pemohon (Ubahsuai Rumah & Rumah Sesebuah)

8

 Borang Perakuan Pemohon (Permit)
9
 Borang Perakuan Pemohon (Telco)
10
 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Pelan Bangunan / Cagaran Pelan Bangunan / Cagaran Sisa Binaan
11
 Borang Kiraan Untuk Bayaran Proses Permit Sementara Dan Cagaran 

12

 Borang Temujanji Sijil Pengesahan Menduduki

13

 Borang Tuntutan Cagaran Pelan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Pengurusan Sisa Binaan / Pemulangan Fi Pelan Bangunan

14

 Borang G1 - G21

15

 Borang Permohonan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall), Kerja-Kerja Kecil Tambahan ‘Awning’, ‘Ramp’, Penutup Longkang & Tangga Kedua

16

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit

17

 Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil Pagar & Carporch

18

 Borang Perlantikan Kontraktor Sisa Binaan (Tong Roro)

19

 Borang Permit Meletak Bahan Binaan

20

 Borang Permit Kerja - Kerja Kecil (Ubahsuai)

21

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Pelan Bangunan (KiSFA)

22

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Permit Dan Cagaran Permit

23

 Borang Lawatan Tapak

SURAT

1
  Surat Akuan

2

   Perakuan Setuju Terima Tanggungjawab Siap Bina Tambahan Dan Ubahsuai Rumah Kediaman
FORMAT
1
  Format Title Block

2

   Format Papan Tanda Projek

3

   Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak

4

  Format Jadual Pengiraan Pengudaraan & Pencahayaan

5

  Format Jadual Pengiraan Pecah Dinding

6

  Format Jadual Pengiraan Penambahan Keluasan Lantai

7

  Format Pelan Permit Sementara Perniagaan (Saiz A3)

8

  Format Surat Pengesahan Kestabilan Struktur
9
  Jadual Pengiraan Sisa Bahan Binaan
10
  Format Rekabentuk Pondok Pengawal
LAIN - LAIN
1
  Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar

2

  Pindaan Garis Panduan Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Sedia Ada Di Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya

3

  Senarai Panel Kontraktor Tong Roro MBSJ
4
  Taklimat Pengurusan Sisa Binaan Bagi Kerja-kerja Pengubahsuaian Bangunan Di Kawasan MPSJ
BORANG JABATAN COB
1
  Senarai Semak Penyerahan Dokumen Mesyuarat (AGM) atau (EGM) & Surat Pengesahan AJK

2

 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Kebocoran Antara Tingkat

3

  Senarai Semak Permohonan Tuntutan Deposit Kecacatan Harta Bersama Oleh Pemaju
4
 Permohonan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB)
5
 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Tunggakan Caj
6
 Borang Permohonan Tunda Kenderaan Buruk Di Dalam Kawasan Pangsapuri
7
Senarai Semak Pemfailan Notis Penyerahan Milikan Kosong Dan Caj Deposit Kecacatan Harta Bersama
8
Senarai Semak Permohonan Kelulusan Elaun AJK JMC atau MC 
9
 Permohonan Tuntutan Terhadap Akaun Kecacatan Harta Bersama
MS