BORANG JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
1 Borang Pengurusan Sisa Industri & Perdagangan (Komersial)
2 Borang Pembayaran Sisa Restoran
BORANG PELESENAN
1 Borang Permohonan Lesen Perniagaan & Iklan
2 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-02.RK(01 )- Borang Permohonan Lesen Hiburan Tempat Hiburan
3 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(01 )- Borang Permohonan Permit Sementara Hiburan
4 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-03.RK(02) - Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga
5 MBSJ.SPB.PT.KP(LES)-04.RK(01) - Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
6 Borang Lesen Iklan Luaran
7 Borang Permit Sementara Meletak Kerusi - Meja Di Luar Premis
8 Borang Permit Sementara Kaki Lima
9 Manual Permohonan Secara Online Lesen Pasar Pagi / Pasar Malam
10 Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Penjaja
11 Manual Permohonan Secara Online Permohonan Permit Sementara Trak Bergerak
12 Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu
13 Borang Permohonan Permit Sementara Berniaga MBSJ (Program Pemutihan Perniagaan Kampung Tradisi)
14 Borang Permohonan Tuntutan Lebihan Bayaran
15 Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan
BORANG JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
1
  Borang Permohonan Arena MBSJ
2
  Borang Permohonan Dewan Serbaguna MBSJ
3
  Borang Permohonan Kompleks 3K MBSJ, Serdang Raya
4
  Borang Permohonan Kompleks 3K MBSJ, SS13, Subang Jaya
5
  Borang Permohonan Laman Sukan MBSJ
6
  Borang Permohonan Padang Awam MBSJ
7
  Borang Permohonan Stadium 3K MBSJ, SS13 Subang Jaya
8
  Borang Permohonan Stadium MBSJ, Serdang Jaya
9
  Borang Permohonan Tuntutan Wang Cagaran
10
  Borang Pendaftaran Pusat Perkembangan Kanak-Kanak (PPK) 3C
KHIDMAT KOMUNITI
16
  Borang A Permohonan Kerja Inden JKP
BORANG JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
1
  Borang Permohonan Pulangan Balik Cukai Taksiran
2
  Borang I (Pindahmilik Kerana Jual- Beli Dan Lain-Lain Pindahmilik Selain Kematian)
3
  Borang J (Pindahmilik Kerana Kematian)
4
  Borang Permohonan Pengurangan Cukai Taksiran Untuk Orang Kurang Upaya (OKU)
5
  Borang Permohonan Gerai / Pasar Awam
6
  Borang Pemberian Rebat Cukai Taksiran Bagi Harta Bersama : Pejabat, Pengurusan Tadika Dan Dewan Di Dalam Pembangunan Berstrata
7
  Borang Permohonan Pembelian Hartanah Milik MPSJ
8
  Borang Pembetulan Ejaan Nama
9
  Borang Permohonan Pengecualian Cukai Taksiran Bagi Kediaman Rumah Kampung
BORANG JABATAN PERANCANGAN BANDAR
1
  Borang Permohonan Skim Perumahan Berpengawal Di Kawasan MBSJ
2
  Garis Panduan Kriteria Nisbah Plot Dan Densiti di Kawasan MBSJ
3
  Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luaran MBSJ
4
  Garis Panduan Dewan Orang Ramai dan Balai Masyarakat Di Dalam Kawasan MBSJ
BORANG JABATAN KEJURUTERAAN
1
  Borang Permohonan Permit Kebenaran Menjalankan Kerja-Kerja Korekan Di Atas Jalan Awam
2
  Borang Permohonan Mengembalikan Wang Cagaran Permit Pengorekan Jalan
3
  Senarai Semak Terperinci Pelan Jalan Dan Parit
BORANG JABATAN PERBENDAHARAAN
1
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (OKU)
2
  Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (Kediaman)
3
  Borang Permohonan Petak Khas Tempat Letak Kereta
4
  Borang Permohonan Sewa Tempat Letak Kereta Sementara
5

  Borang Kemaskini Maklumat Pembekal / Kontraktor / Individu

6

  Borang Akuan Pembida

BORANG JABATAN HASIL
1
  Borang Kemaskini Maklumat Pembekal/Kontraktor/Individu
BORANG JABATAN KESIHATAN
1
  Senarai Syarikat Yg Mengendalikan Kursus Latihan Pengendalian Makanan
2
  Senarai Syarikat Pembekal Perangkap Sisa Pepejal Dan Gris
BORANG JABATAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
1
  Borang Pendaftaran Maklumat Kontraktor Kerajaan Negeri Selangor
BORANG JABATAN BANGUNAN

SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

1
 Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Kelulusan Rumah Sesebuah (Kelulusan 24 Jam Peringkat Jabatan) Untuk Kawasan Perumahan Yang Mempunyai Kemudahan Infrastruktur Sediada
2
  Senarai Semakan Permohonan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman
3
  Senarai Semakan Permohonan Permit Pembinaan

4

  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan / Pembaharuan Permit Sementara

5

  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Perniagaan

6

  Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Iklan Billboard / Unipole / Perniagaan / Pondok Pengawal
7
  Senarai Semakan Permohonan Permit Struktur Pemancar Telekomunikasi
8
  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Telco
9
 Senarai Semakan Penerimaan Pengemukaan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) Untuk Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Dan Rumah (Banglo) Sesebuah
10
 Senarai Semak Penerimaan Borang B
11
 Senarai Semakan Terperinci Pelan Bangunan
12
 Senarai Semakan Meroboh Bangunan Sedia Ada
13
 Senarai Semakan Pematuhan Ulasan Teknikal Pelan Bangunan / Permit
BORANG PERMOHONAN
1
  Borang A - Borang Perakuan Pelan Bangunan / Struktur (Saiz A3)

2

  Borang B (Notis Memulakan / Menyambung Semula Kerja Bangunan)
3
  Borang Pindaan Kelulusan Pelan Bangunan
4
 Borang Lanjutan Tempoh Kelulusan
5
 Borang Permit Sementara
6
 Borang Permohonan Permit Harian Memasang Khemah & Tempat Letak Kereta

7

 Borang Perakuan Pemohon (Ubahsuai Rumah & Rumah Sesebuah)

8

 Borang Perakuan Pemohon (Permit)
9
 Borang Perakuan Pemohon (Telco)
10
 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Pelan Bangunan / Cagaran Pelan Bangunan / Cagaran Sisa Binaan
11
 Borang Kiraan Untuk Bayaran Proses Permit Sementara Dan Cagaran 

12

 Borang Temujanji Sijil Pengesahan Menduduki

13

 Borang Tuntutan Cagaran Pelan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Pengurusan Sisa Binaan / Pemulangan Fi Pelan Bangunan

14

 Borang G1 - G21

15

 Borang Permohonan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall), Kerja-Kerja Kecil Tambahan ‘Awning’, ‘Ramp’, Penutup Longkang & Tangga Kedua

16

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit

17

 Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil Pagar & Carporch

18

 Borang Perlantikan Kontraktor Sisa Binaan (Tong Roro)

19

 Borang Permit Meletak Bahan Binaan

20

 Borang Permit Kerja - Kerja Kecil (Ubahsuai)

21

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Pelan Bangunan (KiSFA)

22

 Borang Kiraan Bayaran Fi Proses Permit Dan Cagaran Permit

23

 Borang Lawatan Tapak

24

 Borang Permohonan Pengemukaan Laporan Keadaan Bangunan Berpiawaian (Protokol 1- Pemeriksaan Visual)

25

 Borang Permohonan Pengemukaan Laporan Penyiasatan Penuh Struktur (Protokol 2)

26

 Borang Permohonan Pengemukaan Laporan Selepas Pembaikan (Protokol 3 – Pembaikan)

27

 Borang Pelantikan Perunding Profesional

SURAT

1
  Surat Akuan

2

   Perakuan Setuju Terima Tanggungjawab Siap Bina Tambahan Dan Ubahsuai Rumah Kediaman
FORMAT
1
  Format Title Block

2

   Format Papan Tanda Projek

3

   Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak

4

  Format Jadual Pengiraan Pengudaraan & Pencahayaan

5

  Format Jadual Pengiraan Pecah Dinding

6

  Format Jadual Pengiraan Penambahan Keluasan Lantai

7

  Format Pelan Permit Sementara Perniagaan (Saiz A3)

8

  Format Surat Pengesahan Kestabilan Struktur
9
  Jadual Pengiraan Sisa Bahan Binaan
10
  Format Rekabentuk Pondok Pengawal
LAIN - LAIN
1
  Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar

2

  Pindaan Garis Panduan Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Sedia Ada Di Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya

3

  Senarai Panel Kontraktor Tong Roro MBSJ
4
  Taklimat Pengurusan Sisa Binaan Bagi Kerja-kerja Pengubahsuaian Bangunan Di Kawasan MPSJ
BORANG JABATAN COB
1
  Senarai Semak Penyerahan Dokumen Mesyuarat (AGM) atau (EGM) & Surat Pengesahan AJK

2

 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Kebocoran Antara Tingkat

3

  Senarai Semak Permohonan Tuntutan Deposit Kecacatan Harta Bersama Oleh Pemaju
4
 Permohonan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB)
5
 Permohonan Pengeluaran Notis Peringatan Tunggakan Caj
6
 Borang Permohonan Tunda Kenderaan Buruk Di Dalam Kawasan Pangsapuri
7
Senarai Semak Pemfailan Notis Penyerahan Milikan Kosong Dan Caj Deposit Kecacatan Harta Bersama
8
Senarai Semak Permohonan Kelulusan Elaun AJK JMC atau MC 
9
 Permohonan Tuntutan Terhadap Akaun Kecacatan Harta Bersama
MS